Chuẩn bị chu đáo cho đại hội mặt trận các cấp
22:49 - 09/04/2019

Ðại hội MTTQVN các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng. Ðể chuẩn bị cho đại hội MTTQVN các cấp diễn ra đúng quy trình, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã chỉ đạo Mặt trận các cấp triển khai các mặt công tác: chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội… Ðến nay, thành phố đã hoàn thành đại hội MTTQVN cấp xã; đồng thời, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng cho Ðại hội MTTQVN quận, huyện và đại hội MTTQVN thành phố.

Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN quận Ninh Kiều báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, chọn xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ và phường An Hòa, quận Ninh Kiều làm điểm chỉ đạo đại hội MTTQVN cấp xã. Đến ngày 20-3-2019, các xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội Mặt trận cấp xã. Theo đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thàn                                                                        h phố, Đại hội MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra đúng tiến độ và trình tự theo quy định. Trong đó, chú trọng kiện toàn nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực MTTQVN cấp xã đủ cơ cấu, số lượng và thành phần, cử đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên đúng quy định. Các đơn vị đã hiệp thương dân chủ cử ra UBMTTQVN đảm bảo số lượng theo quy định từ 33-47 vị; Ban Thường trực gồm 3 vị và cơ cấu đủ 2 Phó Chủ tịch. Tất cả 85 xã, phường, thị trấn đều bố trí Chủ tịch UBMTTQVN đồng thời là Trưởng Khối vận. Về cơ cấu, có 43 Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã là Thường vụ cấp ủy (tăng 20 vị so với nhiệm kỳ trước); 42 người là Đảng ủy viên. Về trình độ chính trị, có 9 vị cao cấp lý luận chính trị, 156 vị trung cấp lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn có 3 vị trên đại học, 169 vị đại học, 68 vị trung cấp…

Theo kế hoạch, tháng 4 và tháng 5 năm 2019 thành phố tiến hành đại hội Mặt trận 9 quận, huyện. Trong đó, Mặt trận thành phố chọn Mặt trận quận Bình Thủy và huyện Vĩnh Thạnh làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm cho các quận, huyện. Dự kiến, ngày 11 và 12-4, quận Bình Thủy là đơn vị đại hội điểm đầu tiên của cấp quận. Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy, đến nay, quận cơ bản đã hoàn thành các bước chuẩn bị để tiến hành Đại hội Đại biểu MTTQVN quận nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện các chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chu đáo, đúng quy định về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần; trong đó, tỷ lệ cơ cấu kết hợp có 17 nữ, chiếm tỷ lệ 33,33%; dân tộc thiểu số có 2 vị, chiếm tỷ lệ 3,92%; tôn giáo có 10 vị, chiếm tỷ lệ 19,6%; ngoài Đảng có 13 vị, chiếm tỷ lệ 25,49%...

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, UBMTTQVN các cấp cũng phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024 các cấp. Đã có 404 công trình, phần việc được đăng ký thực hiện (33 công trình cấp thành phố, 87 công trình cấp huyện, 284 công trình cấp xã), với tổng giá trị hơn 72,6 tỉ đồng. Nhìn chung, các công trình, phần việc đều đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư, như: xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về MTTQVN gắn với các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Theo đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã dự thảo xong báo cáo chính trị, Đề án nhân sự. Theo đó, Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới của UBMTTQVN thành phố dự kiến có 91 vị. Trong đó, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên là 34 vị; 9 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các quận, huyện; có 38 vị là các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, chuyên gia trên các lĩnh vực, người Việt Nam ở nước ngoài… Ở cấp quận, huyện, đa số đều được cấp ủy sắp xếp đồng chí Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận. 

 Hiện nay, UBMTTQVN thành phố tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội, báo cáo kiểm điểm và công tác nhân sự Đại hội MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, tập trung rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị đại hội điểm đối với quận Bình Thủy, huyện Vĩnh Thạnh và các quận, huyện; duyệt văn kiện và tài liệu liên quan công tác tổ chức Đại hội cấp huyện… Với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, cũng như sự quyết tâm của Mặt trận các cấp, tin tưởng rằng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: THANH THY
Nguồn: baocantho.com.vn

162