Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
21:57 - 22/02/2021

(TGCT) Chiều 22/02, Ủy ban bầu cử (UBBC) TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thứ hai để trao đổi, thống nhất các công việc có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố, chủ trì cuộc họp.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, phát biểu  chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: ANH DŨNG

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố,
Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: An Bình.

Theo UBBC thành phố, đến nay, các ngành đã phối hợp với Công an thành phố khắc 93 con dấu và bàn giao cho các quận, huyện, xã, phường thị trấn gồm 1 con dấu của UBBC thành phố; 9 con dấu của UBBC quận, huyện và 83 con dấu của UBBC xã, phường, thị trấn. Thành phố đã có văn bản đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu QH khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Cụ thể, thành phố có 3 đơn vị (Ban bầu cử) bầu 7 đại biểu QH gồm: Ðơn vị bầu cử số 1 (Ban số 1) gồm quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Ðiền, số đại biểu được bầu là 3 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2 (Ban số 2) gồm quận Bình Thủy, quận Ô Môn và huyện Thới Lai, số đại biểu được bầu là 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3 (Ban số 3) gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Ðỏ và huyện Vĩnh Thạnh, số đại biểu được bầu là 2 đại biểu.

Về công tác hiệp thương lần thứ nhất, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XV do TP Cần Thơ lựa chọn giới thiệu 14 người; giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 110 người. Kinh phí cuộc bầu cử được UBBC thành phố tạm tính là hơn 49,8 tỉ đồng, trong đó thành phố là hơn 13,69 tỉ đồng và quận, huyện là hơn 36,17 tỉ đồng.

Tại phiên họp, UBBC thành phố thống nhất thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử và phân công thành viên UBBC thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương; thực hiện kế hoạch thi đua phục vụ bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Phạm Văn Hiểu lưu ý: Sau phiên họp này, UBND thành phố sớm thống nhất với Thường trực HÐND và Ủy ban MTTQVN thành phố thành lập các ban bầu cử; chỉ đạo UBND quận, huyện lập danh sách cử tri. Ủy ban MTTQVN thành phố hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đúng luật định; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai; phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử. Các thành viên UBBC thành phố nắm chắc tình hình công tác bầu cử tại địa bàn được phân công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Thường trực UBBC thành phố tổ chức địa điểm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ người tự ứng cử đúng quy định. Các cơ quan có liên quan tính toán, dự trù kinh phí bảo đảm chặt chẽ. Tiểu ban tuyên truyền của UBBC thành phố chỉ đạo cơ quan báo, đài thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc bầu cử…

* Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND quận Ninh Kiều: Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, 48 cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HÐND quận được hướng dẫn các nội dung như: họp ban lãnh đạo cơ quan dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu người ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; thời gian tiếp nhận hồ sơ; địa điểm tiếp nhận hồ sơ; hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND quận gồm đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập…

* Bình Thủy: Tổ chức Hội nghị phân bổ người ứng cử và hướng dẫn hồ sơ ứng cử HÐND quận. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị phân bổ người ứng cử và hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy thông báo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQVN quận và công văn của Thường trực HÐND quận về việc cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND của 40 cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử đại biểu HÐND quận, như: tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri tại cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; quy định về độ tuổi, hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND quận gồm đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản. Ðặc biệt đến ngày 1-3, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải hoàn tất thủ tục giới thiệu đại biểu ứng cử gởi về Ủy ban MTTQVN quận.

An Bình - Ngọc Thanh - Xuân Đào

12