Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
23:39 - 01/07/2018

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tập trung triển khai thực hiện những việc làm thiết thực trong hệ thống Hội. Qua đó, các cấp Hội LHPN đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao ý thức tự giác chấp hành, thay đổi hành vi, tạo sự chuyển biến, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng…

Hội LHPN thành phố đẩy mạnh vận động xã hội hóa, chăm lo cho cán bộ, hội viên
và các đối tượng phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, thời gian qua, các cấp Hội LHPN thành phố đã triển khai, thực hiện NQTW4 khóa XII, Chỉ thị 05 đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Cụ thể như cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp đã cải tiến lề lối, phương pháp làm việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tế; tăng cường chất lượng công tác, coi trọng việc xác định nhu cầu của hội viên, phụ nữ;… Cán bộ Hội tiếp tục nâng cao vai trò chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gương mẫu rèn luyện các phẩm chất đạo đức. Chị Nguyễn Thị Mai Hồng, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, chia sẻ: "Để phát huy tính nêu gương, "nói đi đôi với làm", Hội LHPN quận tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảm bảo về mặt kỷ cương, kỷ luật. Mỗi tháng, mỗi cán bộ Hội chuyên trách về cơ sở 1 - 2 lần để cùng tham gia sinh hoạt với Ban chấp hành Hội cơ sở, với chi hội, nắm bắt tình hình tư tưởng phụ nữ, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời những vấn đề ở cơ sở…".

Bên cạnh đó, nhằm giúp cán bộ Hội chuyên trách các cấp "tự soi, tự rèn" năng lực, phẩm chất, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện tiêu chí người cán bộ Hội thời kỳ mới "Trí tuệ, nhân hậu, tự tin, năng động". Qua đó, giúp các cấp Hội xác định những tiêu chí cần thiết để cán bộ Hội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, xây dựng tiêu chí người Cần Thơ "Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch". Chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, chia sẻ: "Việc xác định rõ tiêu chí rèn luyện, phấn đấu sẽ giúp mỗi cán bộ Hội tự trau dồi năng lực, phẩm chất của mình để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác".

Công tác triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  tại Chi bộ Hội LHPN thành phố đạt nhiều kết quả. Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: "Chi ủy Chi bộ đã triển khai nghiêm túc các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đoàn viên, tạo thành phong trào tự giác trong học tập và làm theo, trọng tâm là "làm theo" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của từng cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm đề cao trách nhiệm, ý thức chấp hành, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...".

Thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục triển khai chuyên đề "Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho 100% cán bộ, đảng viên cơ quan; tổ chức tọa đàm chủ đề "Phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; ra mắt mô hình phụ nữ "Rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới" theo từng nhóm đối tượng tại 9 quận, huyện; trong đó tập trung đối với các nhóm tiểu thương, phụ nữ chăn nuôi, trồng trọt, hướng đến thay đổi hành vi về thực hiện an toàn thực phẩm… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, rõ nét trong toàn hệ thống Hội.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM
Nguồn: baocantho.com.vn

44