Cờ Đỏ giao ban an ninh tư tưởng - văn hóa tháng 4
15:46 - 14/04/2017

(TGCT) Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị giao ban an ninh tư tưởng - văn hóa tháng 4 năm 2017. Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các ban ngành, đoàn thể huyện và Trưởng Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn đến dự.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Sản xuất thắng lợi vụ lúa đông xuân, năng suất bình quân đạt 6,2 tấn/ha, sản lượng đạt trên 135.000 tấn. Gieo trồng trên 2.400 ha hoa màu các loại, đạt 60,5% kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, ngoài 3 xã nông thôn mới Trung Hưng, Trung An và Trung Thạnh, các xã còn lại đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đều tăng so cùng kỳ. Đến nay 52 chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 189 chị bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và cam kết thực hiện Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đạt 100% kế hoạch.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng lúa vụ đông xuân giảm so cùng kỳ; giá heo hơi giảm ảnh hưởng đến chăn nuôi của người dân; bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng còn xảy ra với 09 trường hợp sốt xuất huyết và 11 ca tay chân miệng, được điều trị hiệu quả.

Tại hội nghị đã có 14 ý kiến thảo luận trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và một số vấn đề xã hội quan tâm đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp, đề xuất với Huyện ủy để chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ cũng yêu cầu các ngành và địa phương cần tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm; tổ chức sơ tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong 3 tháng đầu năm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch chủ động và tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế...

                                   Thanh Bình

79