Đại hội đại biểu người Công giáo quận Bình Thủy xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023
17:10 - 14/06/2018

(TGCT) Ngày 12/6/2018, 60 đại biểu đại diện đồng bào Công giáo tham dự Đại hội đại biểu người Công giáo quận Bình Thủy xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quận Bình Thủy hiện có 5 cơ sở thờ tự với trên 3.400 tín đồ Công giáo. Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động lễ đạo diễn ra đúng tôn chỉ, mục đích và đường hướng hành đạo. Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo quận ngày càng phát triển, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động bác ái xã hội như đóng góp giúp đỡ cho các gia đình khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, đồng bào bị thiên tai, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo,... cũng được quan tâm thực hiện với tổng số tiền trên 850 triệu đồng. Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm từ trong gia đình đến cộng đoàn giáo xứ, nhiều giáo dân trở thành điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"…

Nhiệm kỳ III (2018 – 2023), Ban Đoàn kết Công giáo quận Bình Thủy tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo quận tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong lao động sản xuất, tham gia tích cực công tác từ thiện bác ái, các cuộc vận động do chính quyền địa phương phát động. Tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời đẹp đạo...

Dịp này, Đại hội đã hiệp thương cử 11 đại biểu tham gia Ban Đoàn kết Công giáo quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2018 – 2023; 05 đại biểu tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.Cần Thơ và 11 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu người Công giáo TP.Cần Thơ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào người Công giáo quận Bình Thủy xây dựng và bảo vệ Tổ quốc quận Bình Thủy giai đoạn 2014 – 2018 được UBND quận khen thưởng.

                                                                                      Huy Bình

34