Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh: Quyết tâm mới, động lực mới
21:25 - 28/11/2020

(TGCT) Ngay sau Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Huyện ủy và các cấp ủy đảng trong huyện đã tập trung triển khai Nghị quyết ĐH đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; đồng thời, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Huyện Vĩnh Thạnh phấn đấu đến năm 2025 có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,
2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Mấy tháng nay, nhân dân ấp Đất Mới, xã Thạnh Mỹ rất phấn khởi vì tuyến đường Kinh 8 chạy dọc ấp được mở rộng, tráng bê tông. Bà Nguyễn Thị Ba, người dân trong ấp nói: “Trước đây, đường đất đá, chỉ rộng 2m, đi lại khó khăn. Hôm rồi, địa phương có chủ trương mở rộng và tráng bê tông tuyến đường, bà con trong ấp ai cũng đồng tình di dời hàng rào, vật kiến trúc để hiến đất, đóng góp tiền và ngày công cùng làm. Gia đình tôi hiến 30m2 đất, đóng góp 4 triệu đồng cùng làm đường”.

Đồng chí Đặng Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, cho biết: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy chỉ đạo UBND và các đoàn thể xã huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Từ sau ĐH Đảng bộ đến nay, nhân dân đã hiến gần 3.000m2 đất, đóng góp 300 triệu đồng cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Kinh 8 ấp Đất Mới; đóng góp 120 triệu đồng cùng các mạnh thường quân đóng góp 520 triệu đồng xây dựng cầu Giáo Luân ở ấp Long Thạnh và cầu Xẻo Xanh ở ấp Quy Lân 4. Đồng thời, huy động các nguồn lực được 500 triệu đồng hỗ trợ xây 10 căn nhà Đại đoàn kết; vận động nhân dân ấp Quy Lân 4 xây dựng 2 cánh đồng lớn với diện tích 120ha, nâng số lượng cánh đồng lớn của toàn xã lên 8 cánh đồng lớn, với tổng diện tích 800ha; hỗ trợ kỹ thuật, vốn và giống cây trồng giúp nhân dân cải tạo 5ha vườn kém hiệu quả; vận động thành lập hợp tác xã nông nghiệp Long Thạnh với 22 thành viên...

Ở xã Thạnh Quới, Đảng ủy chỉ đạo UBND và các đoàn thể xã xây dựng kế hoạch, chương trình, nhanh chóng đưa Nghị quyết ĐH vào cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Văn Sang, Bí thư Đảng ủy, xã đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công trị giá 420 triệu đồng mở rộng, tráng bê tông tuyến đường ấp Quy Lân 3, dài 1.000m; thi công tuyến đường Dãy 1, ấp Quy Lân 6, dài 820m; xây cầu Kênh Mỹ ấp Quy Lân 1 và cầu Kênh 3m ấp Quy Lân 6. Đảng ủy xã chỉ đạo vận động nhân dân ấp Lân Quới 2 và ấp Quy Lân 2 xây dựng 2 cánh đồng lớn với diện tích 300ha; đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí và huy động các nguồn lực chuẩn bị hỗ trợ xây 6 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo... “Những kết quả bước đầu đó đã góp phần nâng chất các tiêu chí, sớm xây dựng xã Thạnh Quới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng cao đời sống của nhân dân” - đồng chí Bùi Văn Sang khẳng định.

Cùng với cấp ủy cơ sở, sau ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Vĩnh Thạnh nhanh chóng xây dựng thể chế, phân công cán bộ, triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết ĐH. Đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức 75 hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện đến trên 98% đảng viên của Đảng bộ huyện; hoàn thiện Nghị quyết ĐH, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra - giám sát toàn khóa... Huyện ủy sắp xếp nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ chốt huyện theo đề án nhân sự được phê duyệt; trong đó, đã thực hiện thí điểm Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện, bầu Chủ tịch HĐND huyện, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đang thực hiện quy trình để bầu 1 Phó Chủ tịch UBND huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo ngành, lĩnh vực, xã, thị trấn; phân công cấp ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện chỉ đạo chi bộ ấp.

Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức tổng kết 4 nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, xây dựng, ban hành 4 nghị quyết chuyên đề mới nhằm cụ thể hóa Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy chỉ đạo 9 xã tập trung các nguồn lực nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Thạnh Thắng và xã Thạnh Lợi đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã Thạnh Lộc, Thạnh An, Vĩnh Trinh đang tiếp tục nâng chất để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Thị trấn Thạnh An và thị trấn Vĩnh Thạnh đã xây dựng đề án xây dựng đạt chuẩn đô thị loại IV theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện đề ra. Đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tin tưởng: “Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, tôi tin rằng, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được thực hiện có hiệu quả trong đời sống xã hội, đưa Vĩnh Thạnh phát triển nhanh, bền vững”.

Bài, ảnh:  Bình An

 

 

46