Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố: Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng
11:58 - 17/07/2017

Ban Thường vụ (BTV) Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Ðảng (CQDCÐ) thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (NQTW4). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Ngay từ đầu năm 2017, BTV Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối CQDCĐ thành phố đã tổ chức quán triệt NQTW4 cho 100% đảng viên trong Đảng bộ Khối và 98% cán bộ, công chức, viên chức ngoài Đảng. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 nghiêm túc, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; tổ chức cho đảng viên ký cam kết thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố
nghiên cứu thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã tổ chức thành công hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Theo đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên. Đây cũng là biện pháp hiệu quả, là khâu đột phá của Đảng bộ Khối nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh…

Việc thực hiện tự phê bình và phê bình được Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thành phố thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Huỳnh Việt Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện Trưởng VKSND thành phố, cho biết: "Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thường xuyên kiểm điểm xoay vòng trong các cuộc sinh hoạt hằng tháng. Nội dung tự phê bình và phê bình sát với nhiệm vụ được giao. Sau cuộc họp, các đảng viên có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế và báo cáo kết quả trước chi bộ trong những lần họp sau". Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật… Đồng chí Bùi Kim Trọng, Kiểm sát viên của Đảng bộ VKSND thành phố, cho biết: "Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, giúp đảng viên thấy được hạn chế, khuyết điểm của mình để tự điều chỉnh hoàn thiện bản thân hơn. Tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, nay tôi đã mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp".

Theo đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Đảng ủy trường xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là công tác trọng tâm, thường xuyên. BTV Đảng ủy trường phân công Đảng ủy viên phụ trách chỉ đạo từng chi bộ để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những hạn chế nên chất lượng sinh hoạt của chi bộ vào nền nếp, nghiêm túc; nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với từng chi bộ… Các viên chức, đảng viên cam kết việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ triển khai các đảng viên rà soát, nhận diện những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đồng thời, đề xuất những giải pháp ngăn ngừa và khắc phục...

Đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ thành phố, cho biết: "Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện NQTW4 đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"… BTV Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo các đảng viên thực hiện tốt NQTW4 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối đạt trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao".

Bài, ảnh: Thanh Thy
Nguồn: BCT

112