Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp 15 năm xây dựng và phát triển
09:21 - 11/07/2019

(TGCT) Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 151-QĐ/TU ngày 08/4/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời thành phố Cần Thơ trên cơ sở tách Đảng bộ Dân Chánh Đảng thành 02 Đảng bộ (Khối Doanh nghiệp và Khối cơ quan Dân chính Đảng) trực thuộc Thành ủy. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp.


Đại biểu tham dự Họp mặt 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố luôn chú trọng kiện toàn, củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy; xây dựng tổ chức đảng là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Vì vậy, khi mới thành lập Đảng bộ có 86 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (23 đảng bộ cơ sở, 63 chi bộ cơ sở), với 2.611 đảng viên qua quá trình hoạt động đã sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Trong 15 năm qua, đã thành lập mới, chuyển giao, sáp nhập, giải thể 155 tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ có 114. tổ chức cơ sở đảng (32 đảng bộ cơ sở, 82 chi bộ cơ sở) tăng 35 tổ chức cơ sở đảng so với thời điểm mới thành lập. Qua 3 lần đại hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn quán triệt phương châm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”.

15 năm qua, mặc dù chịu tác động và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới lạm phát tăng cao, thiên tai... nhưng toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu và tập trung lãnh đạo đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Từ 2005-2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối, các doanh nghiệp đã tổ chức cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình quản lý theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến hành sắp xếp lại sản xuất, đồng thời chú trọng đầu tư xây dựng mới một số cơ sở vật chất có thiết bị công nghệ tiên tiến để tăng năng lực sản xuất. Hầu hết các doanh nghiệp đã chú trọng đến hiệu quả, chất lượng hàng hoá, mẫu mã bao bì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng và áp dụng các hình thức quản lý tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường, vì vậy nhiều sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Từ năm 2010-2015, Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo tiến hành sắp xếp, đổi mới các loại hình doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tuy còn những lúc khó khăn, có doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc giải thể, nhưng nhìn chung các doanh nghiệp trong Khối vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm được các doanh nghiệp duy trì thường xuyên, trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, với tổng số tiền thực hiện trong 15 năm hơn 236 tỷ đồng (xây dựng 802 căn nhà đại đoàn kết cho người lao động và Nhân dân khó khăn về nhà ở, xây cầu, làm đường, tổ chức khám chữa bệnh, giải quyết việc làm, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo…); góp phần chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của những người đang gặp khó khăn về kinh tế, giải quyết công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác quốc phòng-an ninh được thường xuyên chú trọng, nên tình hình an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối cũng có những chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nâng lên đáng kể. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt từ 60 - 70%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90 - 95% (đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đề ra). Công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được quan tâm, bước đầu có kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể trong việc ngăn ngừa sai phạm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên, không ngừng học tập, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc và có kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ khâu quán triệt và tổ chức học tập cho đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng người lao động, đến việc chỉ đạo tổ chức sinh hoạt ở từng chi bộ và hướng dẫn việc liên hệ, làm theo, đã được nhiều tổ chức cơ sở đảng và doanh nghiệp triển khai thực hiện khá tốt, có những cách làm hay, sáng tạo mới. Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến trong lao động, sản xuất, được các ngành cấp trên tuyên dương khen thưởng.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng ủy Khối và các cấp ủy triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, có chuyển biến tích cực. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp của cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể quần chúng và người lao động được thực hiện công khai ở đa số các đơn vị, trở thành động lực quan trọng bảo đảm giữ vững sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh những thành tích đạt được, một số mặt hoạt động của Đảng bộ vẫn còn những khó khăn và hạn chế nhất định, cụ thể: Tình hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ biến động; một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng Đảng. Việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc...

Với những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối và các đơn vị trực thuộc được tặng 03 Cờ Thi đua của thành phố; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Giấy khen của các sở, ban, ngành thành phố… Trong 15 năm liên tục (2004-2019) Chi bộ được Đảng ủy cấp trên công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh (trong có 07 năm là Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu). Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan hàng năm đều được công nhận vững mạnh xuất sắc và được đoàn thể cấp trên tặng Giấy khen. Bên cạnh đó, có nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố, Giấy khen các ban Đảng của Thành ủy và Đảng ủy Khối…

Phát huy những kết quả đạt được trong 15 năm qua, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tổ chức triển khai tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII đi vào cuộc sống.

Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII đã đề ra, góp phần tích cực tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững.

                                     Bài, ảnh: Ngọc Thắm

 

34