Đảng bộ quận Ô Môn: Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm trong Đảng
11:22 - 23/07/2017

Nhằm ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên (ĐV) vi phạm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ đầu năm đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ô Môn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) thường xuyên, chuyên đề. Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng (TCĐ) và ĐV khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm. Nhờ vậy, trong 5 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ quận chỉ có 2 ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Ô Môn sơ kết công tác KT, GS quý I năm 2017.

Năm 2017, cấp ủy và UBKT các cấp quận Ô Môn đã xây dựng chương trình công tác KT, GS tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ và những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, ĐV và nhân dân quan tâm. Song song đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã tăng cường công tác KT, GS thường xuyên đối với TCĐ và ĐV.

Theo đồng chí Cao Hoàng An, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Châu Văn Liêm, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã GS chuyên đề đối với cấp ủy và đồng chí bí thư 4 chi bộ trực thuộc về việc thực hiện quy chế làm việc, việc chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ của chi bộ. UBKT Đảng ủy đã GS thường xuyên 113 lượt chi bộ, 2.178 lượt ĐV về việc cấp phát chế độ cho các đối tượng; việc ĐV vận động thân nhân tham gia bảo hiểm y tế; việc bình xét hộ nghèo năm 2016; việc ĐV tham gia học tập NQTW4 khóa XII; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã yêu cầu các cấp ủy chi bộ cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì tốt chế độ sinh hoạt lệ cấp ủy, chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, đảm bảo cho từng cấp ủy viên và ĐV tham gia phát biểu ý kiến; phải thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 khóa XII. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cũng yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm; tăng cường công tác KT, GS ĐV để phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những trường hợp khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT Đảng ủy đã nhắc nhở nhiều ĐV phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; lối sống và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường không có ĐV vi phạm.

Cấp ủy và UBKT các đảng ủy trực thuộc Quận ủy Ô Môn đều tăng cường công tác KT, GS. Đồng chí Lê Thanh Mỳ, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ô Môn, cho biết: Từ đầu năm đến nay, cấp ủy cơ sở đã KT 23 chi bộ, 150 lượt ĐV; GS chuyên đề 24 chi bộ, 200 lượt ĐV; GS thường xuyên 33 chi bộ, 366 lượt ĐV. UBKT cơ sở đã KT, GS hàng trăm lượt chi bộ và hàng ngàn ĐV. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh nhiều chi bộ và ĐV khắc phục khuyết điểm; phát hiện và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 ĐV ở Đảng bộ phường Phước Thới vi phạm gả con cho người nước ngoài không kịp thời báo cáo với TCĐ có thẩm quyền.

Ở cấp quận, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy chú trọng KT, GS việc tổ chức triển khai thực hiện NQTW4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc quản lý xây dựng trên địa bàn… Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Quận ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy, Thường trực UBND quận chủ trì các cuộc KT, GS nên các cuộc KT, GS đạt chất lượng và hiệu quả. Điển hình như, qua đợt GS đối với 12 cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy về thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thấy một số cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình thực hiện chưa phù hợp, cụ thể; bản kiểm điểm của cấp ủy và ĐV theo NQTW4 khóa XII chưa nhận diện và xác định được những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; một số ĐV viết bài thu hoạch và bản kiểm điểm còn sơ sài, giống nhau… các đoàn GS đã chấn chỉnh kịp thời. Từ đầu năm đến nay, UBKT Quận ủy cũng đã GS chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và việc thực hiện chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với 10 TCĐ; GS thường xuyên TCĐ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc chỉ đạo ĐV vận động thân nhân tham gia bảo hiểm y tế. Qua KT, GS, UBKT Quận ủy đã chấn chỉnh nhiều TCĐ và ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phát hiện và xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 1 ĐV vi phạm đánh bạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Thời gian tới, BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy tiếp tục thực hiện tốt chương trình KT, GS đề ra. Tăng cường KT, GS việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, ĐV; quan tâm nắm bắt tình hình cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến của CB, ĐV và dư luận quần chúng để phát hiện những dấu hiệu vi phạm của TCĐ và ĐV đảng viên, từ đó chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý kịp thời, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng TCĐ trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: An Bình

39