Đảng bộ thành phố Cần Thơ: Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
10:57 - 23/07/2017

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05-CT/TW), hơn một năm qua các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo ra những chuyển biến rõ nét, trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nề nếp. Qua đó, đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu đề dẫn đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua tại buổi tọa đàm nhằm tiếp tục tìm giải pháp nâng cao chất lượng triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Vĩnh Khang.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW cho cán bộ chủ chốt của thành phố và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên cơ sở. Các quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức triển khai Chỉ thị 05-CT/TW kết hợp với triển khai các nghị quyết, phát động các phong trào, hoạt động, cuộc vận động, mô hình… của địa phương, đơn vị. Cụ thể, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ triển khai chỉ thị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Đảng ủy Công an thành phố gắn với phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và việc siết chặt kỷ cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đảng ủy trường về tăng cường giáo dục, đạo đức, ý thức kỷ luật trong sinh viên và quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trường; Huyện ủy Vĩnh Thạnh kết hợp phát động phong trào “tự soi, tự sửa” và tổ chức chiếu phim tư liệu kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Từ công tác triển khai, quán triệt kịp thời, chu đáo, hình thức phù hợp nên cuộc vận động đã có sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII và Chỉ thị 05-CT/TW đến từng chi bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, như: thông báo nội bộ; bản tin, tài liệu; hệ thống báo, đài; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên…; thực hiện tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình kinh tế - xã hội và các ngày kỷ niệm trong năm để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng và tôn vinh nêu gương dưới nhiều hình thức; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy xử lý, giải quyết.

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương lớn, có ý nghĩa thiết thực của Đảng ta, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX), Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả cao, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã gợi ý mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân năm 2017; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố, yêu cầu mỗi ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chuyên đề toàn khóa và trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

Theo đó, một số địa phương, đơn vị đã triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình hay, sáng tạo, phù hợp chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Trong đó nổi bật với các mô hình mới như: Mô hình xây dựng chính quyền thân thiện (Quận ủy Thốt Nốt); “Giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp trên địa bàn”, “Câu lạc bộ tiểu thương, “Cổng trường an toàn, văn minh” (Quận ủy Bình Thủy); “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường” (Quận ủy Ô Môn); thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác” (Huyện ủy Vĩnh Thanh); hướng dẫn đảng viên và cán bộ, chiến sĩ tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp (Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy); phát động mô hình “Dân vận khéo” học tập và làm theo Bác (Quận ủy Cái Răng); “Sổ tay rèn luyện đoàn viên” học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thành phố); Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai 02 chuyên đề “Tăng cường y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm phiền hà cho người bệnh” và “Tăng cường cơ sở, vật chất, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có, đầu tư có trọng điểm”…

Song song đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra giám sát thường xuyên, gắn với kiểm tra việc thực hiện các nội dung: tình hình triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tự phê bình và phê bình và việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị. Ngoài ra, Thành ủy Cần Thơ cũng chỉ đạo cấp ủy các quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy quan tâm tổ chức khảo sát trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó xác định rõ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hơn một năm qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên; các tầng lớp nhân dân thành phố đều biết chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hết lòng và tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học hơn… được nhân dân tín nhiệm, đồng tình ủng hộ. Từ đó, xuất hiện ngày nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý báu, nhiều điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Đặc biệt, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy tích cực; từng cá nhân cán bộ, đảng viên đều tự giác đăng ký thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức qua những việc làm cụ thể, thiết thực; gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và các tiêu cực xã hội khác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn lúng túng, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn còn chung chung, nặng về hình thức; chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, thiếu cách làm mới hoặc những khâu đột phá trong biện pháp thực hiện; hướng dẫn đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa sát yêu cầu thực tế của địa phương, đơn vị, thiếu cụ thể, nên khó kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch “làm theo” chưa cụ thể, còn sao chép, hình thức. Công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được các cấp ủy chú trọng nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp.

Để phát huy những kết quả bước đầu đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm qua, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố Cần Thơ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW; các cấp ủy Đảng thành phố tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục làm cho các tầng lớp nhân dân thành phố nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác; lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực mới và sự chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ tư, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm hình thức hoặc thiếu quan tâm; đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Cần Thơ trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                                   Ths. Lê Thị Sương Mai

243