Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ sơ kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2016 - 2020
17:06 - 14/06/2018

(TGCT) Ngày 12/6/2018, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016 – 2020 thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ. Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngay sau khi thành lập (19/5/2016), Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã xây dựng nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2016 – 2020, nhằm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đổi mới công nghệ, tái cấu trúc sắp xếp doanh nghiệp; thực hiện tốt chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ thường xuyên làm việc với cấp ủy cơ sở kịp thời nắm bắt vướng mắc, khó khăn để báo cáo và đề xuất Thành ủy, UBND thành phố giải quyết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Qua 02 năm thực hiện nghị quyết, Đảng ủy đã tổ chức được 12 lớp triển khai Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) đạt 97%; kết nạp 77/110 đảng viên mới, đạt 70% chỉ tiêu của nhiệm kỳ, nâng tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ lên 611 đảng viên; tổ chức 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; tiếp nhận 01 chi bộ, giải thể 02 chi bộ, hiện nay còn 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ, kỷ luật 01 đảng viên vi phạm, kiểm điểm rút kinh nghiệm 05 đảng viên...

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016 – 2020
thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

Tin, ảnh: Minh Thái

44