Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ: Sơ kết hoạt động Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội quý I năm 2019
16:43 - 13/04/2019

(TGCT) Ngày 12/4/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đến tham dự và chỉ đạo có chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu nghe Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông tin một số nội dung về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của của thành phố, của đất nước trong quý I năm 2019. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong quý I có nhiều hoạt động nổi bật với 90 buổi tuyên truyền, bám sát kế hoạch nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và phát huy tốt công tác tuyên truyền miệng nắm bắt, tập hợp, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội, đảm bảo tính định hướng về tư tưởng chính trị nhất quán từ Trung ương đến cơ sở. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thảo luận tại hội nghị, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đề xuất một số giải pháp góp phần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phản ánh dư luận xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ biểu dương các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối đã thẳng thắn, trao đổi, chia sẻ những ý kiến tâm huyết và đề xuất những giải pháp, kiến nghị trong việc nghiên cứu nắm tình hình dư luận xã hội. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh: tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội; phải nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội; trong hoạt động phải bám sát quy chế hoạt động; tiếp tục kiện toàn và đổi mới phương pháp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội.

Tin, ảnh: Minh Thái

54