Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tuyên dương 50 tập thể học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình
17:07 - 15/05/2019

(TGCT) Sáng 15/5/2019, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tuyên dương học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình. Tham dự có đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng;…

Đồng chí Mai Thanh Dân, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích được tuyên dương.

Báo cáo kết quả học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình của Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết: qua thực hiện hoạt động tự phê bình và phê bình, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đã có hiều hoạt động tích cực triển khai thực hiện như: Đảng ủy Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Báo Cần Thơ, Đảng ủy Viện kiểm sát Nhân dân thành phố, Đảng ủy Trường Chính trị thành phố,… thực hiện việc tự phê bình và phê bình theo hình thức xoay vòng tại các cuộc họp chi bộ hàng tháng (có từ 1 đến 3 đảng viên mỗi kỳ họp thực hiện), từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt; nhiều chi bộ, đảng bộ khắc phục được những hạn chế yếu kém tồn tại trong nhiều năm qua; việc tự phê bình và phê bình đạt được 3 tính chất (tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu), theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “từ trên xuống, từ dưới lên” đảm bảo tính khách quan, dân chủ. Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2018, qua đánh giá xếp loại các tổ chức trực thuộc Đảng ủy Khối, đã có 21 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 22,1%), 59 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 62,11%), 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 10,53%), còn lại 5 tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 5,26%); có 1.104 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 17,33%), 4.728 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 80,82%), 95 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,63%), 13 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,22%); Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy công nhận Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018”.

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích được tuyên dương.

Tại hội nghị được nghe nhiều tham luận của đại diện 97 tổ chức cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối báo cáo kinh nghiệm cũng như đề xuất một số phương hướng thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình như: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng về vị trí, vai trò của công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện nề nếp tự phê bình và phê bình xoay vòng trong sinh hoạt chi bộ; xây dựng, nhận rộng các mô hình hay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng lưu ý mấy vấn đề cần quan tâm: Tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, các cấp ủy nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong tự phê bình và phê bình; duy trì và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu; đặc biệt tự phê bình và phê bình với thái độ, phương pháp đúng đắn, phù hợp; gắn tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị: Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chương trình thực hiện của Thành ủy; các cấp ủy đảng chỉ đạo, tổ chức các phong trào, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp; lãnh đạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, tổ chức đảng, cơ quan theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; đề cao tính gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt theo phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…

Dịp này, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng đã tuyên dương 50 tập thể tổ chức cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê.

* Cũng trong sáng 15/5, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức Lễ Trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2019 cho 07 đồng chí.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố;…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Theo đó, có 01 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 06 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ cũng vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tin, ảnh: Ngọc Duy

201