Đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành phố Cần Thơ
08:04 - 31/10/2019

(TGCT) Ngày 31/10/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay”.

Chủ tọa Hội thảo.

Hội thảo là dịp để Ban Tuyên giáo Thành ủy thu nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giới văn nghệ sĩ thành phố về nhận diện, đánh giá thực tiễn, giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật thành phố. Qua phần phát biểu tham luận, các tác giả đã nêu lên được vai trò, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật; công tác phối hợp thẩm định, đánh giá chất lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật; nhìn nhận, đánh giá về thực trạng công tác xã hội hoá, hoạt động giới thiệu, trưng bày, triển lãm các tác phẩm văn học nghệ thuật. Đặc biệt là cơ chế chính sách hỗ trợ cho hoạt động giới thiệu, quảng bá rộng rãi trên địa bàn thành phố hiện nay, cũng như có một số khó khăn, hạn chế và sự tác động của các văn hoá phẩm độc hại ảnh hưởng đến công chúng.


Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo Nguyễn Trung Nguyên trình bày tác phẩm do mình sáng tác tại Hội thảo.

Tại Hội thảo nhiều ý kiến tâm huyết cũng được các đại biểu nêu lên như: Ý kiến của cô Nguyễn Thị Vỗ nêu lên kết quả sáng tác, trình diễn các tác phẩm về học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “sự phối hợp nhịp nhàng của 3 nhân tố: Người sáng tác, thầy đờn và người trình bày”; Nghệ nhân Minh Thơ tâm huyết trình bày các tín hiệu vui cho đờn ca tài tử; còn theo Soạn giả Nhâm Hùng: “Cần xoáy sâu vào công tác quảng bá, vì hiện nay chúng ta chỉ dừng lại ở việc công bố, về công tác quảng bá còn khô khan”; cùng nhiều ý kiến khác của Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên, Nhà văn Lê Xuân, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu... liên quan đến việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

TS Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
phát biểu kết luận Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, đồng chí TS Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao các ý kiến tham luận; cũng như ghi nhận các ý kiến kiến nghị nói lên được những tâm tư, nguyện vọng của các nhà quản lý, các nghệ nhân, các nhà thơ, nhà văn về công tác sáng tác, quảng bá về văn hoá, nghệ thuật. Ngoài ra, đồng chí đề nghị thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII), Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khoá XI) về việc xây dựng và phát triển văn hoá; cấp ủy các cấp phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong xác định việc sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật là nhiệm vụ thường xuyên; giới văn nghệ sĩ tích cực sáng tác, quảng bá các tác phẩm của mình; phát huy việc sưu tầm, giảng dạy các loại hình văn hoá dân gian, cũng như việc tổ chức các hội thi, hội diễn.

Tin, ảnh: Ngọc Duy

28