Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam
11:45 - 14/09/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1623-CV/TU về chuẩn bị tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy có văn bản yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam nhằm kêu gọi sự đoàn kết, tích cực vận động các nguồn lực trong và ngoài nước cùng chung tay đóng góp để khắc phục hậu quả chất độc hóa học; đồng thời, hỗ trợ, giúp đỡ, đảm bảo chăm lo đầy đủ, kịp thời các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên gia đình và các nạn nhân.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng chủ trương và định hướng của Đảng và Nhà nước. Kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thời gian qua…

Tải Công văn 1623

Thịnh Ngô

112