Để người nhập cư trái phép trú ngụ trên địa bàn Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an phải chịu trách nhiệm với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ
12:42 - 30/07/2020

(TGCT) Ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1590-CV/TU thực hiện Công điện của Ban Bí thư ngày 28/7/2020 “Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới”.


Công dân Việt Nam từ Brunei và Indonesia nhập cảnh
tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ chiều 29/7/2020. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Ban Bí thư ngày 28/7/2020; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, của cơ quan chức năng và của Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần đặc biệt cảnh giác, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Thứ hai, nêu cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân thành phố trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Người đứng cấp cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; kiên quyết không để dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới” phù hợp với địa phương trong từng thời điểm và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch; nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Thứ tư, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tập trung chỉ đạo, bình tĩnh xử lý, kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo phù hợp, quyết tâm không để lây nhiễm trong cộng đồng dân cư; tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp trung chuyển qua Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ và các tuyến đường bộ, đường thủy; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin, phổ biến đến cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố nâng cao tinh thần cảnh giác đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội không để dịch bệnh COVID-19 xảy ra.

Thứ sáu, Công an thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các ngành chức năng có liên quan và theo chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát chặt chẽ các trường hợp di chuyển từ vùng có xảy ra dịch bệnh COVID-19 để phối hợp thực hiện giám sát y tế, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp né tránh, không trung thực trong khai báo y tế. Đồng thời, rà soát, phát hiện những người nhập cư trái phép, đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đưa người, chứa chấp người nhập cư trái phép; địa phương nào không phát hiện, để người nhập cư trái phép trú ngụ trên địa bàn thì Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an phải chịu trách nhiệm với Ban Thường vụ Thành ủy.

Thứ bảy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; đảm bảo an toàn các địa điểm cách ly trên địa bàn thành phố; sẵn sàng nhận nhiêm vụ khi có yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ tám, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các ngành chức năng có liên quan cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, định hướng dư luận, tránh gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

PV

35