Điều tra “Dư luận xã hội về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
23:55 - 11/09/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai điều tra “Dư luận xã hội về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”  trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Theo đó, đã tổ chức triển khai tại một số đơn vị, địa phương với số lượng là 100 phiếu xin ý kiến về các nội dung như: đánh giá mức độ sự quan tâm của Nhân dân đối với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian qua; cũng như nhận định của cá nhân đối với những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả được nhiều người quan tâm về hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đánh giá chung quanh các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua và nguồn thông tin tiếp cận được xuất phát chủ yếu từ đâu;…

Điều tra dư luận xã hội nhằm có những thông tin khách quan, trung thực về suy nghĩ, nhận định của Nhân dân về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua.

Lê Phương

82