Điều tra dư luận xã hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2017
23:15 - 27/11/2017

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thực hiện điều tra dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2017.

Phương pháp điều tra là phát “phiếu xin ý kiến” trực tiếp đến các đối tượng điều tra trả lời và điền thông tin vào mẫu phiếu in sẵn. Với tổng số lượng là 190 phiếu triển khai tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Nội dung “phiếu xin ý kiến” gồm 10 câu hỏi về: những sự kiện vấn đề trong nước và quốc tế; thu nhập thực tế của gia đình; bản thân và gia đình có hài lòng với cuộc sống hiện tại?; đánh giá về hiệu quả hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể; lĩnh vực quan tâm trong năm; vấn đề bức xúc trong năm; đánh giá sự chuyển biến của một số lĩnh vực khác và nều đề xuất, kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước (nếu có);...

Lê Phương

97