Điều tra “Dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo”
22:52 - 04/10/2018

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai điều tra xã hội học, đề tài “Dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo” trong cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, trường học,… trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thông qua “phiếu xin ý kiến”, cán bộ, đảng viên trực tiếp điền thông tin vào mẫu phiếu in sẵn với các nội dung như: Đánh giá hiệu quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt xin ý kiến về nguyên nhân làm giảm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo. Bên cạnh đó, xin ý kiến, nhận định về sự chuyển biến trong việc triển khai các hoạt động, công việc thời gian tới như thế nào…

Qua công tác điều tra dư luận xã hội để Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội có cơ sở tham mưu cho Ban Tuyên giáo Trung ương khắc phục những hạn chế và phát huy những hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Lê Phương

81