Điều tra nhanh “Dư luận xã hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV”
13:41 - 29/10/2018

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai điều tra xã hội học về nội dung “Dư luận xã hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Cần Thơ.

Theo đó, đã phát 175 phiếu xin ý kiến, với nội dung gồm như: Đánh giá mức độ quan tâm và sự đồng tình của kết quả đối với việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; những ý kiến đánh giá nội dung chung quanh việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cũng như nhận định của cá nhân về việc lấy phiếu tín nhiệm có bảo đảm sự công bằng, khách quan hay không;…

Điều tra dư luận xã hội nhằm có những thông tin trung thực, khách quan về tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Lê Phương

77