Đoàn công tác TP Cần Thơ làm việc về khắc phục, bổ sung các tiêu chí xã nông thôn mới
00:13 - 19/04/2017

(TGCT) Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn vừa đến làm việc với xã nông thôn mới Trường Xuân (huyện Thới Lai) về việc khắc phục, bổ sung các tiêu chí xã nông thôn mới.

Trường Xuân là xã điểm của huyện Thới Lai được công nhận chuẩn nông thôn mới tháng 12/2014. Tuy nhiên, qua rà soát tự đánh giá tiêu chí theo Quyết định 4158/QĐ-UBND của UBND TP.Cần Thơ về việc ban hành Bộ tiêu chí TP. Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đến thời điểm hiện tại, xã Trường Xuân sụt giảm 1 tiêu chí (số 11 về hộ nghèo), qua bình xét cuối năm 2016 xã còn 158 hộ nghèo, chiếm 4,86% (so với tiêu chí 4%).

Qua kiểm tra thực tế đối tiêu chí số 11 về hộ nghèo bị sụt giảm cho thấy, có nhiều tiêu chí xã đáng phải quan tâm, cần khắc phục, bổ sung như: tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) hiện xã còn 2 nhà thông tin chưa đạt chuẩn; tiêu chí số 5 (về trường học) có 2 Trường Mần non Tuổi Hồng, Trường Tiểu học Trường Xuân 2 chưa đạt chuẩn quốc gia mức độ I; tiêu chí số 8 (về thông tin truyền thông)… Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của xã Trường Xuân trong quá trình thực hiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.Cần Thơ và huyện Thới Lai lưu ý địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển sản xuất, mô hình kinh tế, huy động nguồn lực nhằm tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm giảm hộ nghèo xuống dưới 4%; xây dựng nhà thông tin ấp Thới Ninh, Trường Thọ I đạt chuẩn nông thôn mới; sửa chữa hệ thống dây loa trên địa bàn xã; xây dựng máy che chợ cá, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường dẫn vào chợ, lập lại trật tự kỹ cương văn minh đô thị; xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 1 trong năm 2017.

Cẩm Tú

45