Đổi mới tư duy, nhận thức, gắn kết chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội
23:38 - 26/12/2017

Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức chiều 26-12, tại TP Hồ Chí Minh. Dự hội nghị còn có hơn 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội; tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; lãnh đạo một số cơ quan báo chí – truyền thông; lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Biên phòng và Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh trong cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận tập trung bàn về những kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 và một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn trong năm qua; kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại lớn; những điểm mới đáng chú ý liên quan đến đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về những vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới của LLVT, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội...

Hội nghị thống nhất đánh giá trong năm qua, các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, địa phương và các lực lượng đã quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với công tác này. Do đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc đã được triển khai tích cực và toàn diện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung ngày càng phong phú. Hình ảnh, đất nước và con người, văn hóa Việt Nam ngày càng được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng đến bạn bè thế giới. Những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước tiếp tục được khẳng định. Thông qua tuyên truyền, đã góp phần tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới; tranh thủ vận động các nước đối tác ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế; huy động thêm nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Kết quả của công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chủ động triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc nhằm định hướng tư tưởng, xác định trách nhiệm huy động mọi nguồn lực cả về tinh thần và vật chất hướng về biên giới, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

20 tập thể nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Quân đội nhân dân được đánh giá là cơ quan báo chí chủ lực trong hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức về thông tin đối ngoại, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo phối hợp hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại; quán triệt sâu sắc các quan điểm, chính sách về nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra; triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thông tin đối ngoại theo Kết luận 16- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác thông tin đối ngoại; đổi mới tư duy, nhận thức, gắn kết chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội.

Dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị công tác thông tin đối ngoại cần phát huy hơn tính chủ động sáng tạo, tính linh hoạt của các cơ quan, các lực lượng chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Các bộ, ngành, địa phương, lực lượng, đặc biệt là các cơ quan báo chí – truyền thông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác tuyên truyền; chủ động theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình; đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức, ngôn ngữ tuyên truyền; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch....

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen
cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2017.

Tin, ảnh: THU HÀ
Nguồn: qdnd.vn

1026