Đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh: Xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Thạnh theo hướng nông thôn mới nâng cao, văn minh, hiện đại
00:27 - 26/07/2020

(TGCT) 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả này là nền tảng vững chắc để huyện phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới. Trước thềm ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện xung quanh vấn đề này.

Đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

*Thưa đồng chí, 5 năm qua, huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó những kết quả nào có ý nghĩa, làm nền tảng để thúc đẩy huyện phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới?

- Với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, 5 năm qua, kinh tế huyện tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 32.925 tỷ đồng, đạt 112,4% kế hoạch (KH); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm khu vực I, tăng khu vực II và III. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có bước chuyển dịch tích cực, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt hơn 117 triệu đồng/ha/năm, tăng 56,5% so Nghị quyết. Thương mại - dịch vụ được mở rộng đầu tư phát triển, tăng trưởng đạt 125,42% KH; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng đạt 120,9% KH. Thu ngân sách hoàn thành dự toán được giao hàng năm, đạt 122 % KH.

Huyện đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng nhiều công trình, dự án xây dựng cơ bản trọng điểm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Giao thông nông thôn được nâng cấp, sửa chữa, xây dựng khá đồng bộ, đảm bảo xe bốn bánh đến được các xã, ấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Riêng xây dựng nông thôn mới đã huy động được 1.948 tỷ đồng để xây dựng 9/9 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 2 thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị và xây dựng hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2018 (hoàn thành trước 2 năm so Nghị quyết đề ra).

Mạng lưới trường lớp được xây dựng, nâng cấp, mở rộng nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chăm lo tốt đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Nền quốc phòng toàn dân được củng cố ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
tham quan mô hình trồng cây ăn trái ở xã Thạnh Mỹ. Ảnh: Phương Thảo.

* Trong công tác xây dựng Đảng, huyện đã có cách làm sáng tạo, nhất là phát động phong trào “Tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Nhật ký “Làm theo Bác”, xin đồng chí cho biết cụ thể kết quả này?

- Công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy và các cấp ủy đảng chú trọng, xem là khâu then chốt, triển khai nghiêm túc, toàn diện các mặt nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát động phong trào “Tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Nhật ký “Làm theo Bác”. Theo đó, hàng tháng cán bộ, đảng viên “tự soi” và “tự sửa” khuyết điểm và làm theo Bác như cam kết và đăng ký ghi vào sổ Nhật ký “Làm theo Bác” nộp cho bí thư chi bộ nhận xét, tại cuộc họp lệ chi bộ đánh giá. Định kỳ 6 tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tất cả cán bộ, đảng viên tự nhận xét về bản thân mình trước 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Nhật ký “Làm theo Bác”. Qua 6 lần tự nhận xét và đăng ký tự giác khắc phục, nhìn chung những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã được giảm dần. Nếu như đầu năm 2017, tự nhận xét lần 1 Đảng bộ huyện có hơn 83% đảng viên có biểu hiện một phần suy thoái thì đến nay tỷ lệ này đã giảm còn 3,5%.

* Thưa đồng chí, bên cạnh những kết quả đạt được, 5 năm qua, huyện còn những hạn chế, khuyết điểm gì cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ mới?

- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thẳng thắn đánh giá, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện phát triển của huyện. Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, thiếu tính đột phá, chưa hấp dẫn thu hút đầu tư. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa tạo điều kiện phát triển nhanh, ứng dụng khoa học và công nghệ chưa thật sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng cơ bản, đất đai còn yếu kém. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tình hình tội phạm, tai nạn giao thông. Một số cấp ủy thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của một vài tổ chức đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng còn khó khăn, nhất là ở địa bàn dân cư; công tác quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật còn nhiều.

Mô hình cánh đồng lớn huyện Vĩnh Thạnh mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Ảnh: Phương Thảo.

*Huyện Vĩnh Thạnh đã và đang được Trung ương đầu tư nhiều công trình lớn, là điều kiện thuận lợi và thời cơ lớn để phát triển nhanh và bền vững, xin đồng chí cho biết mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của huyện trong giai đoạn mới?

- Hiện nay, trên địa bàn huyện, Trung ương và thành phố đã và đang đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông liên vùng gồm: Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, WB5 nối xã Thạnh Lộc, tuyến Kênh E - Thoại Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị mới… Đứng trước thời cơ này Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển huyện giai đoạn mới là tập trung xây dựng và phát triển huyện theo hướng nông thôn mới nâng cao, văn minh, hiện đại; thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế công nghiệp - tiểu thu công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Đồng thời xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2021-2025 là 46.490 tỉ đồng (khu vực I chiếm 42,57%, khu vực II chiếm 31,94%, khu vực III chiếm 25,49%); thu ngân sách hàng năm tăng bình quân từ 12% trở lên; xây dựng 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2/9 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh đạt tiêu chí đô thị loại IV; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; phát triển mới 400 đảng viên...

Để thực hiện đạt mục tiêu và chỉ tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra giải pháp tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, sản xuất an toàn, sạch nâng cao giá trị gia tăng gắn với thị trường tiêu thụ. Tập trung mở rộng quy mô, nâng cao giá trị kinh tế công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. Xúc tiến kêu gọi đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp của huyện; tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai Khu Công nghiệp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa bàn huyện 500ha; khuyến khích các nhà đầu tư phát triển mở rộng các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên các tuyến giao thông chính của huyện. Mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các hệ thống siêu thị tiện lợi, siêu thị bán lẻ, cửa hàng tự chọn và đa dạng hóa các phương thức kinh doanh mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Tập trung huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và đi lại của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

*Xin cảm ơn đồng chí! Chúc ĐH Đảng bộ huyện thành công tốt đẹp!

Phương Nam (thực hiện)

 

 

 

31