Đồng chí Nguyễn Khánh Duy tái đắc cử Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo - Dư luận xã hội, nhiệm kỳ 2020-2022
22:51 - 22/10/2019

(TGCT) Sáng ngày 22/10/2019, Chi bộ Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo - Dư luận xã hội, thuộc Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Sương Mai, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng 06/06 đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo - Dư luận xã hội.


Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, thực hiện nghị quyết chi bộ đã đạt được những kết quả đánh ghi nhận như: quan tâm triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng;… đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chi bộ chấp hành Điều lệ Đảng; giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Qua đó, giúp cán bộ đảng viên chi bộ nâng cao nhận thức về chính trị, ổn định tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Từ đó, năm 2018 chi bộ được Đảng ủy Ban Tuyên giáo công nhận “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tất cả đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (mức 2) và có 15% đạt mức 1.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chi bộ cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm như: công tác xây dựng Đảng được quan tâm nhưng công tác lãnh đạo đoàn thể đôi lúc còn bị động, nên một số hoạt động chưa đều, chất lượng chưa cao; từng lúc đảng viên chưa phát huy hết năng lực, sở trường; công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn nể nang, nên từng lúc chi bộ còn bị động trong triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế.


Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã quyết nghị một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 như: 100% đảng viên chi bộ học tập, quán triệt tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên được đánh giá xếp loại hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; 100% đảng viên không vi phạm những điều đảng viên không được làm và không vi phạm pháp luật; chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh”. Ngoài ra, tại Đại hội cũng đã biểu quyết 100% cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Khánh Duy tiếp tục làm Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo - Dư luận xã hội, nhiệm kỳ 2020-2022, với 100% phiếu bầu.


Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Bí thư Đảng uỷ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Sương Mai, Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ quan tâm nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn; chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ…


Các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Khánh Duy tái đắc cử Bí thư Chi bộ TTTTCTTG-DLXH,
nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin, ảnh: Lê Phương

110