Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: Chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón Tết
21:23 - 28/12/2017

Ngày 27-12-2017, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy họp đánh giá kết quả công tác tháng 12-2017, triển khai chương trình công tác quý I năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: ANH DŨNG

Tháng 12-2017, các cấp ủy đảng thành phố tập trung triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII nghiêm túc, chất lượng; tiến hành kiểm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017. Các cấp ủy đảng thành phố sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Trong tháng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 4,68% so với tháng trước, lũy kế cả năm ước tăng 7,26% so với năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ được 9.972 tỉ đồng, lũy kế cả năm ước được 105.181 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 159 triệu USD, lũy kế cả năm được 1.769 triệu USD, vượt 5,9% kế hoạch. Thành phố đã cơ bản xuống giống xong vụ lúa đông xuân 2017-2018; xuống giống rau màu, hoa kiểng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công tác xây dựng cơ bản, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Qua thảo luận của BTV Thành ủy, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chỉ đạo: Các Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo các tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành việc kiểm điểm năm 2017 xong trong tháng 1-2018; tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho đảng viên. Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị chu đáo mọi mặt bảo đảm mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón Tết; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là cấp phát chế độ, chính sách cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, chính xác; quan tâm chăm  lo đời sống cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Tăng cường các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; ngăn ngừa và xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, gây đột biến giá. Thực hiện tốt công tác tuyển quân; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng kế hoạch và hoa màu, hoa kiểng phục vụ Tết Mậu Tuất năm 2018…

ANH DŨNG
Nguồn: BCT

106