Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ
14:09 - 13/04/2019

(TGCT) Chiều 12/4/2019, tại TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ về công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ…

Đoàn  công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại TP. Cần Thơ.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, báo cáo tiến độ đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ thông tin, đến này 19/3/2019, có 85/85 xã, phường, thị trấn trong toàn thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ các cấp với tổng số Ủy viên Ủy ban là 3.094 vị, tỷ lệ ngoài Đảng chiếm 31,5%, tỷ lệ nữ đạt 27,7%. Có 43 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, phường, thị trấn là Thường vụ cấp ủy và 42 Chủ tịch là Đảng ủy viên.

Hiện nay, 9/9 đơn vị đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện; ngày 12/4 đã diễn ra Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 - đây là điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Dự kiến sẽ tổ chức đại hội cấp quận, huyện trước ngày 30/5/2019.

Cũng tại buổi làm việc lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ… đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội như: thời gian tổ chức, công tác nhân sự, chuẩn bị văn kiện, các báo cáo kiểm điểm, tuyên truyền... và đã được các đại biểu trong Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận xét, góp ý, bổ sung cụ thể từng vấn đề. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức sớm hơn, dự kiến trong tháng 5/2019 thay vì tháng 6 như kế hoạch.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Nhân dân và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chính vì vậy công tác chuẩn bị Đại hội đã nhận được sự quan tâm của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, các ngành, các cấp và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Thường trực cùng các Ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ năm 2018 đến nay.  

Đánh giá về hoạt động của MTTQ thành phố Cần Thơ cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ thành phố trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng; trong 3 năm 2014, 2016, 2017 được nhận cờ thi đua xuất sắc và 2 năm 2015, 2018 được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải là Đại hội của đổi mới và đột phá. Để đạt được điều này, trước tiên thành phố phải quán triệt nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Công văn số 1115/TTg-QHĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và bám sát Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để thực hiện đúng chương trình nội dung đề ra.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu đại hội phải phát huy tính dân chủ, tránh hình thức, phô trương; chủ đề đại hội phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; nội dung báo cáo phải gắn liền với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIII; văn kiện đại hội đảm bảo xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, có định tính, định lượng và phải đề ra những chỉ tiêu cụ thể cho cả nhiệm kỳ. Báo cáo chính trị phải thể hiện nét đặc thù vùng sông nước của Nhân dân thành phố, phải có số liệu, phụ lục cụ thể trong triển khai các chương trình hành động, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và nhấn mạnh vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm Mặt trận các cấp cần triển khai trong nhiệm kỳ mới, tránh sự dàn trải và biểu hiện hành chính hóa. Bên cạnh đó, Chương trình hành động của nhiệm kỳ cần tập trung vào vấn đề xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị; phải lấy vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp để thu hút khách du lịch, cụ thể là Mặt trận các cấp cần phát động Nhân dân không sử dụng túi ni lông và nâng cao ý thức người dân trong phân loại rác tại nguồn. Mặt trận phải thể hiện rõ vai trò chủ trì của mình đối với các tổ chức thành viên trong vận động Nhân dân thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí theo hướng cung cấp địa chỉ để Nhân dân phản ánh, giám sát một số vụ việc cụ thể.

Đề cập đến công tác nhân sự, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu, nhân sự Đại hội phải theo đúng hướng dẫn của Trung ương; phải đảm bảo cơ cấu, thành phần, coi trọng chất lượng, tính thiết thực, tính tiêu biểu có tính đại diện và con người cụ thể chứ không phải “cấu tạo thành phần cho đủ”. Mỗi cán bộ Mặt trận phải thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ cương, quy định và phải ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai nhiệm vụ. Song song với việc tổ chức Đại hội phải chuẩn bị kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đề ra và tổng kết, đánh giá kết quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024...

Tin, ảnh: Trấn Giang

62