Gần 140 cán bộ, công đoàn cơ sở quận Cái Răng học tập Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị
16:46 - 19/10/2020

(TGCT) Ngày 16/10, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho gần 140 đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.

Quang cảnh lớp học.

Nghị quyết số 59-NQ/TW được ban hành xác định rõ mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dung công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức trong toàn đảng bộ, quân và dân thành phố Cần Thơ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết đối với việc xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

                                                    Tin, ảnh: Thanh Thảo – Tuấn Vinh

236