Ghi nhận từ Tọa đàm “Công tác vận động Bảo hiểm y tế hộ gia đình” ở quận Bình Thủy
21:48 - 07/11/2018

(TGCT) Ngày 16/6/2009 ,Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam, khẳng định BHYT là một chính sách lớn, trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Chính vì thế thời gian qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có hiều cách làm sáng tạo của địa phương, đơn vị bước đầu đã mang lại hiệu quả trong công tác vận động BHYT toàn dân góp phần quan trọng tạo bước chuyển tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn dân cư.

Chọn vấn đề cần thiết, phục vụ lâu dài đời sống xã hội

Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Bình Thủy vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Công tác vận động Bảo hiểm y tế hộ gia đình” - đây được xem là vấn đề cần thiết và mang tính lâu dài, liên quan trực tiếp tới công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân. Từ đó, tọa đàm hướng tới 03 mục đích chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các ngành, các cấp trên địa bàn quận trong tham gia thực hiện BHYT toàn dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện BHYT hộ gia đình, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHYT, thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Quận ủy đề ra hàng năm và nhiệm kỳ, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; xác định và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt những giải pháp khả thi nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn trong thời gian tới.

Tính đến ngày 31/7/2018, số người tham gia BHYT trên địa bàn quận Bình Thủy có 96.130 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 77,28%  dân số của quận. Trong đó, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là 28.102 người, chiếm tỷ lệ 22,59%. Tỷ lệ này còn thấp, chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Kết quả trên, đã phản ánh phần nào đối với công tác tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình của cả hệ thống chính trị thực hiện.

Các bài tham luận tại tọa đàm phản ánh việc khám chữa bệnh BHYT còn hạn chế, chất lượng thuốc chưa đáp ứng yêu như mong muốn của người bệnh, đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khám bệnh vượt tuyến. Ý kiến của Trung tâm Y tế quận Bình Thủy cho biết: “Trong khi mỗi đơn thuốc của tuyến dưới chỉ được phép chi 100.000 đồng đến 200.000 đồng thì ở các bệnh viện tuyến trên mạnh tay chi gấp 10 lần, chính điều đó đã vô tình thu hút bệnh nhân lên tuyến trên điều trị. Nhưng có nghịch lý là Trung tâm Y tế kinh phí thấp, lại phải chi tiền BHYT cho tuyến trên, điều này đẩy một số cơ sở khám chữa bệnh ban đầu rơi vào tình trạng thiếu hụt quỹ do đơn vị khám chữa bệnh khác sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT ban đầu”.

Nâng cao chất lượng

Qua tọa đàm, quận Bình Thủy đã có cách làm riêng để đạt chất lượng, đó là biết kết hợp với kết quả của điều tra dư luận xã hội vào nội dung các bài tham luận. Theo đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Kế hoạch số 26-KH/BTG ngày 04/4/2018 và tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện việc điều tra dư luận xã hội về đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT toàn dân cho Ban Tuyên giáo 08/08 phường, đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận tổ chức lấy ý kiến trực tiếp với số lượng 400 phiếu, mỗi phiếu có 12 câu hỏi (trong đó 01 câu hỏi về đặc điểm bản thân đáp viên, 11 câu hỏi liên quan đến các nội dung của BHYT toàn dân trên địa bàn quận). Đối tượng, thành phần triển khai lấy ý kiến đa dạng, như: cán bộ, đảng viên quận và phường; các tầng lớp nhân dân, sinh viên, đại diện hộ gia đình trong cộng đồng dân cư... Qua điều tra cho thấy:

- Đối với công tác tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình được cả hệ thống chính trị thực hiện, nhưng vẫn còn hạn chế chưa thường xuyên. Qua kết quả điều tra dư luận xã hội có 329 người chọn hỏi, đạt tỷ lệ 82,25%. Có 65 người chọn có được nghe tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình nhưng chưa rõ, chiếm tỷ lệ 16,25%. Kết quả trên phù hợp với đánh giá nhận xét của quý đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.

- Đối với cá nhân và gia đình có tham gia BHYT chưa? Kết quả điều tra dư luận xã hội, có 320 người chọn; trong đó người trả lời “có”, chiếm tỷ lệ 80% và người trả lời “chưa”, chiếm tỷ lệ 20%. Lý do chưa tham gia BHYT chủ yếu chưa hiểu rõ về chính sách lợi ích và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT hoặc kinh tế gia đình còn khó khăn nên chưa có điều kiện tham gia BHYT, điều chú ý có một số ít người dân có thu nhập cao chưa thật sự tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh BHYT, thường khám chữa bệnh dịch vụ. Nhưng thực tế có một bộ người dân có nhu cầu mua BHTY nhưng kinh tế gia đình quá khó khăn.

- Phản ánh thủ tục mua thẻ BHYT còn rườm rà và gây phiền hà, thông tin trên thẻ không rõ ràng, chưa minh bạch, thanh toán khó khăn, như chưa ghi ngày hết hạn sử dụng; từ ngày mua đến khi thẻ BHTY có giá trị khám chữa bệnh mất 30 ngày; tinh thần thái độ phục vụ của y, bác sỹ đôi lúc chưa tốt, vấn đề này chiếm gần 50% của 199 người được chọn hỏi.

Ngoài các ý kiến như trên, còn 40 ý kiến đề xuất các nội dung như: các cơ sở y tế cấp thuốc chữa bệnh nhiều ngày hơn, chất lượng thuốc phải đảm bảo; có quy định chế tài, xử phạt người dân không tham gia BHYT hộ gia đình; các bệnh viện công không khám dịch vụ; cần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh; các cơ sở y tế khám chữa bệnh vào ngày thứ 7; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế; có chế độ ưu tiên cho người cao tuổi, người có công ưu tiên khám trước.

Giải pháp thời gian tới

Để công tác vận động người dân tham gia BHYT đạt nhiều kết quả, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng và đại biểu đề nghị:

Thứ nhất, cần rà soát các văn bản có liên quan đến chính sách pháp luật về BHYT, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân dễ tiếp cận và đăng ký tham gia BHYT; kịp thời khắc phục những sai sót trong quá trình cấp phát thẻ làm ảnh hưởng đến quyền lợi và và quá trình điều trị bệnh của người dân; Tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể và địa phương trong tuyên truyền vận động thực hiện chính sách BHYT.

Thứ hai, xem xét các trường hợp trước đây đã đăng ký khám và đang điều trị tại các tuyến do thành phố quản lý trong thẩm quyền của Sở y tế (nay phải quay về đăng ký tuyến quận, huyện) tiếp tục được đăng ký lại tuyến này để thuận tiện cho người dân không phải mất thời gian chuyển tuyến nhiều lần, vì đa phần là bệnh nặng mãn tính và điều trị dài hạn.

Thứ ba, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; công khai các danh mục và chất lượng thuốc; trong quá trình khám, đều trị cần giải thích rõ cho bệnh nhân về quy trình, phương pháp điều trị để cho bệnh nhân an tâm và tin tưởng. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, y đức cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong ngành, nâng cao tinh thần, thái độ và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Thứ tư, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên đến tận người dân hiểu rõ chính sách BHYT; quản lý nắm chặt các đối tượng đã tham gia và chưa tham gia BHYT; tăng cường vận động để người dân tham gia đạt chỉ tiêu hàng năm; cần tìm giải pháp hỗ trợ, giải quyết các trường hợp gia đình có kinh tế quá khó khăn nhưng có nhu cầu tham gia BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền chiều rộng, chiều sâu, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nhất là tuyên truyền các gương người thật, việc thật về hiệu quả lợi ích của việc tham gia BHYT.

Qua tọa đàm “Công tác vận động Bảo hiểm y tế hộ gia đình” sẽ góp phần cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc; cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm để chung sức hoàn thành việc vận động BHYT hộ gia đình quận Bình Thủy trong năm 2018 và thời gian tiếp theo.

Ths. Lê Văn Thảo

Tài liệu tham khảo

Tài liệu Tọa đàm công tác vận động Bảo hiểm y tế hộ gia đình của Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy.

43