Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
15:40 - 19/08/2017

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên”, được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều ngày 17/8/2017 tại Thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ khu vực phía Nam.

Theo đó, các tham luận của đại biểu tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đề ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới, gồm:

Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng của các cấp ủy đảng, ngành tuyên giáo và lực lượng báo cáo viên, đề cao trách nhiệm của đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền miệng.

Nhóm giải pháp về đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền miệng, đòi hỏi phải đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung thông tin tại các hội nghị báo cáo viên; đồng thời, đổi mới phương pháp theo hướng tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, lắng nghe, tiếp nhận thông tin phản ánh về tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề nảy sinh trong đời sống thực tế, những ý kiến trái chiều để  trao đổi, lý giải, thuyết phục có lý, có tình. Đặc biệt, cần quan tâm các nhóm đối tượng ưu tiên trong công tác tuyên truyền miệng, như: cán bộ hưu trí, già làng, trưởng bản,  thanh niên, sinh viên, công nhân, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, những người hay có ý kiến khác do định kiến, thiếu thông tin hoặc bất mãn, …

Nhóm giải pháp về củng cố, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng được đội ngũ báo cáo viên chuyên nghiệp phù hợp với từng loại đối tượng đảm bảo tiểu chuẩn, yêu cầu theo tinh thần Thông báo kết luận số 225-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư (khóa X). Tăng cường cung cấp thông tin, định hướng với tần suất nhiều hơn, đáp ứng tính nhanh nhạy, hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên, nhất là báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở song song với chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ.

Nhóm giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ, quan tâm đến việc áp dụng công nghệ thông tin, đảm bảo việc kết nối thông suốt, bảo mật cao và nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chế độ chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, tương xứng với cống hiến, đóng góp của lực lượng này.

Nhóm giải pháp cuối cùng là tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc cũng như biểu dương, khen thưởng cho những đóng góp cho công tác tuyên truyền miệng.

Quang Chiến
Nguồn: tuyengiao.vn

125