Hiệu quả bước đầu từ phong trào “tự soi, tự sửa”
23:05 - 09/04/2018

Đầu năm 2017, qua bảng tự nhận xét của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Đảng bộ xã Thạnh Mỹ có 53 trường hợp có biểu hiện suy thoái một phần về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đến giữa năm 2017, qua tự nhận xét lần 2, còn 10 trường hợp và đến cuối năm 2017, qua tự nhận xét lần 3, chỉ còn 4 trường hợp. Đây là kết quả bước đầu của Đảng bộ xã trong thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, do Huyện ủy Vĩnh Thạnh phát động.

Qua phong trào “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên xã Thạnh Mỹ tích cực hơn trong mọi nhiệm vụ. Trong ảnh: 
Cán bộ, đảng viên xã vệ sinh môi trường xung quanh trụ sở làm việc. 

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã Thạnh Mỹ chỉ đạo CB, ĐV ký cam kết thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo CB, ĐV thực hiện tốt phong trào "tự soi, tự sửa" sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII. Theo đó, mỗi CB, ĐV đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đề cập trong NQTW4 khóa XII để tự nhận xét bản thân. Theo đồng chí Tô Bảo Quốc, Bí thư Đảng ủy xã, đầu năm 2017, qua tự nhận xét Đảng bộ có 53 trường hợp CB, ĐV có biểu hiện suy thoái một phần về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đó, chủ yếu là những biểu hiện, như: trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; che giấu khuyết điểm; chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình đơn vị mình… BTV Đảng ủy chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và Ban Chi ủy các chi bộ phải nêu gương và thường xuyên giám sát, yêu cầu CB, ĐV nêu cao ý thức khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Bí thư Chi bộ ấp Long Thạnh là một trong những ĐV có nhiều chuyển biến tích cực qua phong trào "tư soi, tự sửa". Đầu năm 2017, đồng chí nhìn nhận bản thân còn e dè, nể nang, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Khắc phục khuyết điểm này, đồng chí đã mạnh dạn, thẳng thắn đóng góp ý kiến để một số ĐV trong chi bộ thấy rõ việc chấp hành thời gian họp lệ chi bộ chưa nghiêm túc, thực hiện nhiệm vụ được phân công chưa tích cực… Đồng chí Nguyễn Văn Ní, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã, thừa nhận: "Đầu năm 2017, tôi nhận thấy bản thân chưa sâu sát trong việc chỉ đạo toàn diện ấp Đất Mới theo sự phân công của Đảng ủy; chưa đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn của người dân. Thời gian qua, tôi đã sắp xếp công việc hợp lý, thường xuyên đến địa bàn cùng chi ủy chi bộ ấp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, từ đó, các mặt công tác của ấp có nhiều tiến bộ. Tôi đã khảo sát và đề nghị cấp trên hỗ trợ và vận động mạnh thường quân đóng góp xây dựng 25 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo…".

Theo đồng chí Tô Bảo Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, sau một năm Huyện ủy phát động phong trào "tự soi, tự sửa", hầu hết CB, ĐV đã xác định rõ trách nhiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn và khắc phục những hạn chế về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác. Đến cuối năm 2017, Đảng bộ xã chỉ còn 4 CB, ĐV còn biểu hiện suy thoái một phần về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xã đã thực hiện hoàn thành tất cả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả 13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, BTV Đảng ủy xã cũng thẳng thắn đánh giá, việc thực hiện NQTW4 khóa XII của Đảng bộ xã vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, công tác giảm nghèo chưa bền vững; công tác thu ngân sách và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế còn nhiều khó khăn; vẫn còn một vài ĐV chưa thật sự tự giác trong việc "tự soi, tự sửa"; một vài chi bộ sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng tấm gương Bác Hồ chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát và quản lý ĐV của một vài chi bộ chưa chặt chẽ nên năm 2017 có 2 ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật. "Đối với những hạn chế, khuyết điểm đã nêu, BTV Đảng ủy xã triển khai nhiều giải pháp quyết tâm khắc phục dứt điểm trong năm 2018" - đồng chí Tô Bảo Quốc khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG
Nguồn: BCT

117