Hiệu quả từ mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” ở phường Long Tuyền
09:30 - 11/07/2018

(TGCT) Mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” ở phường Long Tuyền – quận Bình Thủy ra đời, với mục đích nhằm quan tâm, tạo điều kiện cho những người một thời lầm lỗi, xóa bỏ mặc cảm, giúp họ có thêm nghị lực, rèn luyện, phấn đấu trở thành người lương thiện và vươn lên trong cuộc sống.

Mô hình có 7 thành viên đến từ các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương và Công an phường. Các thành viên đều là những người có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, am hiểu pháp luật, có uy tín. Các thành viên được phân công tiếp xúc trực tiếp từng đối tượng cụ thể để thăm hỏi, động viên, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu việc làm, vay vốn… Bên cạnh đó, vận động người lầm lỗi tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng; động viên gia đình, người thân và bản thân người lầm lỗi yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế; tuyên truyền cho mọi người xung quanh không phân biệt, kỳ thị, xa lánh những người một thời lầm lỗi. Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, qua rà soát lập danh sách các đối tượng, phân công cho các thành viên kết hợp với các đoàn thể quản lý và cảm hóa. Kết quả, có 44 đối tượng tiến bộ, không tái phạm tội. Bên cạnh đó, phối hợp với các đoàn thể giới thiệu việc làm cho 10 đối tượng, giới thiệu vay vốn cho 8 đối tượng, với số tiền trên 160 triệu đồng. Có thể nói, nhờ có mô hình này mà nhiều đối tượng lầm lỡ, vi phạm pháp luật tại phường Long Tuyền đã nhanh chóng vượt qua khó khăn trở ngại, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích trong xã hội.

Hiện tại mô hình này được Công an quận Bình Thủy triển khai nhân rộng 8/8 phường.

                                                                                  Huy Bình

 

 

34