Hồ Chí Minh, Chủ tịch lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình
13:53 - 16/03/2018

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu tư liệu âm thanh "Hồ Chí Minh, Chủ tịch lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình."

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

Tải file đính kèm: http://hochiminh.vn/workspace/Pages/audio.aspx

 

Nguồn: http://hochiminh.vn/

44