Hội đồng Nhân dân thị trấn Phong Điền tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 12
16:47 - 09/09/2019

(TGCT) Ngày 09/9/2019, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thị trấn Phong Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh do Hội đồng Nhân dân thị trấn bầu. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền cùng 28 đại biểu HĐND thị trấn tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân,
được bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
thị trấn Phong Điền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Điền nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thành Tài do chuyển công tác. Đồng thời thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Điền đối với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn đã thảo luận thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu, bầu chức danh Chủ tịch UBND thị trấn. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Điền nhiệm kỳ 2016 – 2021, với tỷ lệ phiếu đạt 96,4%.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Điền tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đơn vị, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ  Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị trấn Phong Điền đã đề ra.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn quyết tâm cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, sẽ tận tâm, tận lực tiếp cận, sâu sát tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của thị trấn Phong Điền.

Tin, ảnh: Bích Thủy - Nhựt Tân

 

307