Hội LHPN quận Ô Môn kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ quận năm 2017
23:48 - 01/01/2018

(TGCT) Ngày 28/12/2017, Hội LHPN quận Ô Môn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ quận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm, Hội Phụ nữ quận tổ chức phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều mô hình đa dạng, phong phú đã thu hút nhiều hội viên và đạt kết quả cao. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nổi bật là các mô hình làm theo Bác “Nuôi heo đất” gây quỹ chung một tấm lòng, mô hình “Thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Hủ gạo tình thương”,... Bên cạnh đó, Hội LHPN các chi, tổ hội đã triển khai, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ngoài ra, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội cũng được các cấp Hội thường xuyên quan tâm; trong năm đã phát triển mới 858 hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn quận lên 10.832 hội viên, trong năm giúp cho 166 hộ phụ nữ thoát nghèo, tham mưu đề xuất các chính sách, chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ và thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới; xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh.

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân, UBND quận Ô Môn tặng giấy khen cho 13 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2017.

Ngọc Hoa - Truyền Thanh

37