Hội nghị báo cáo viên trực tuyến các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10
10:13 - 10/10/2018

(TGCT) Ngày 10/10/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; tham dự, báo cáo chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Điểm cầu trực tuyến tại Thành ủy Cần Thơ.

 Hội nghị trực tuyến đến 03 điểm cầu trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; 54 điểm cầu tại các tỉnh, thành; 135 điểm cầu cấp huyện; 80 điểm cầu cấp xã. Tại điểm cầu Cần Thơ, tham dự có đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí là báo cáo viên Thành ủy, báo cáo viên các quận, huyện và đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin một số kết quả sau 05 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, công tác phòng chống tham nhũng đang được kìm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có thuyên giảm, đặc biệt đã tạo được thành phong trào, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; việc chỉ đạo, thanh tra, kiểm toán được tăng cường… Cụ thể, quyết liệt điều tra, tuy tố xử lý nhiều vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm, theo nguyên tắc “không có vùng cấm”, điều tra chắc, tạo chuyển biến tích cực trong phòng chống tham nhũng; hoạt động điều tra được đẩy nhanh, tuân thủ theo tinh thần pháp luật, tinh thần cải cách tư pháp; đưa 68 vụ án, 57 vụ việc phức tạp thuộc diện Trung ương theo dõi chỉ đạo ra điều tra, xét xử với các mức án nghiêm minh, đúng pháp luật. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trên 31% với các vụ án, vụ việc thuộc diện Trung ương theo dõi; các vụ án, vụ việc cấp tỉnh, thành đạt 24%, đây được xem là điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Trung ương thực hiện 44 đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ở 63 tỉnh, thành…

Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, công tác tổ chức cán bộ, quản lý cán bộ đảng viên tham nhũng còn nhiều hạn chế; công tác phát hiện, xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện trong nội bộ yếu kém; chất lượng, tiến độ điều tra một số vụ án chậm; hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong phát hiện tham nhũng rất hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, cần thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau: Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện phòng chống tham nhũng; kiên quyết, kiên trì trong công tác phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý nhằm khắc phục những sơ hở trong hệ thống pháp luật về phòng chống tham nhũng; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách pháp luật mang tính phòng ngừa. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mới. Có cơ chế kiểm soát quyền lực, quyền hạn. Hoàn thiện quy định kiểm soát tài sản, kê khai tài sản. Tập chung chỉ đạo, thực hiện nghiên, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; xử lý tài sản tham nhũng ngay trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng về phòng, chống tham nhũng; mở rộng đấu tranh, phòng chống tham nhũng ngoài khu vực công.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), với một số nội dung cơ bản: Về thi hành kỷ luật cán bộ; việc xây dựng các tiểu ban chuẩn bị công tác tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới, sửa đổi bổ sung năm 2011; giới thiệu quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Hội nghị Trung ướng 8 cũng xem xét tờ trình của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018... Ngoài ra, Trung ương cũng đề ra 09 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; thống nhất ban hành một số nghị quyết, như Nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nâng tầm Nghị quyết số 09-NQ/TW (khóa X).

Kết luận, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị tập chung tuyên truyền Thông báo nhanh Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội bám sát Nghị quyết trung ương 7 (khóa XII) và nghị quyết nhiệm vụ năm 2018; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về phòng bệnh sởi, bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết... Bên cạnh đó quan tâm tuyên truyền về Kỳ họp thứ VI của Quốc hội khóa XIV; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW; kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; tuyên truyền Cách mạng Tháng 10 Nga thành công và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước khác…

Tin, ảnh: Ngọc Duy

77