Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020
21:43 - 14/10/2020

(TGCT) Sáng 14/10/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Tại Cần Thơ, Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương về điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ và kết nối về các điểm cầu các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và một số điểm cầu các xã với 1.020 đại biểu tham dự tại 18 điểm cầu trong toàn thành phố. Dự và chủ trì tại điểm cầu Thành ủy có đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; cùng các đồng chí báo cáo viên Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo sở, ban, ngành Mặt trận, đoàn thể thành phố...


Điểm cầu trực tuyến tại Thành ủy Cần Thơ.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và chuyên đề: “Việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền kết quả thành công Đại hội đảng bộ các Tỉnh ủy, Thành ủy tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu khai thác kỹ, sâu và lan tỏa giá trị bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng - Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, tích cực tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vì đây là sự kiện rất quan trọng nhằm tạo động lực thi đua mạnh mẽ và sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Đoàn Văn Báu cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc đóng góp vào nội dung dự thảo các văn kiện và tổng hợp ý kiến đống góp của Nhân dân theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong thời gian tới…

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

54