Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 11
15:08 - 14/11/2020

(TGCT) Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; các Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng và Phan Xuân Thủy; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương về điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ và kết nối đến các điểm cầu các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và một số điểm cầu các xã, phường, thị trấn với 1.940 đại biểu tham dự tại 61 điểm cầu trong toàn thành phố. Dự và chủ trì tại điểm cầu Thành ủy có đồng chí Lê Thị Sương Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; cùng các đồng chí báo cáo viên Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo sở, ban, ngành Mặt trận, đoàn thể thành phố...

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề: “Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương “Quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị”.

Toàn cảnh điểm trực tuyến tại Thành ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức, quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của ngành; lưu ý tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Tích cực tuyên truyền các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, theo đúng tiến độ, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả quan trọng Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm như 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020),... Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ “về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên”; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong thời gian tới…

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

26