Hội nghị Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long
10:43 - 01/12/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy  An Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng cuối năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020 cụm Tây Nam bộ. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cùng chủ trị hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo thành phố, huyện thuộc Tỉnh An Giang.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phát biểu thảo luận tại hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh, mục đích của Hội nghị này nhằm đánh giá rõ thực trạng công tác Tuyên giáo của các tỉnh, thành trong cụm, đề xuất một số giải pháp khắc phục khó khăn đối với ngành Tuyên giáo cả nước. Bên cạnh việc nêu rõ những nét nổi bật đã đạt được, những khó khăn, thách thức trong công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm trên địa bàn cụm hiện nay, cần tập trung thảo luận và làm rõ hơn một số vấn đề cụ thể, về: Thực trạng và giải pháp triển khai mô hình tổ chức tuyên giáo mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); kinh nghiệm mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác định hướng thông tin báo chí khi xử lý những “điểm nóng” trên địa bàn hoặc những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, gây bức xúc trong Nhân dân; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (cơ chế chỉ đạo, điều phối thông tin đấu tranh; công tác xây dựng, tập huấn lực lượng; công tác phối hợp giữa Trung ương với địa phương và giữa các địa phương với nhau….); công tác chỉ đạo, định hướng của Đảng đối với Đại hội các Hội Văn học nghệ thuật; kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn); xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo tại địa phương và trong cụm từ nay đến cuối năm và 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

Ngoài ra, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Hàm Vụ trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, thừa ủy viên Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, những kết quả đạt được, những khó khăn thực hiện công tác Tuyên giáo trong thời gian qua tại Cụm Tây Nam bộ như: Sau Hội nghị Trung ương 11 ( khóa XII), Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tham mưu cấp ủy kết nối trực tuyến với Trung ương nghe triển khai nội dung thông báo nhanh đạt yêu cầu đề ra. Tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đạt yêu cầu đề ra; tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp chủ động, tích cực, đảm bảo thời gian quy định; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng xuất hiện nhiều mô hình hay ở các tỉnh, thành như: Thành phố Cần Thơ sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016 - 2019), qua đó tuyên dương, khen thưởng 1.879 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt thành phố xuất hiện nhiều mô hình hay như: Mô hình “Tổ nhà trọ an toàn và văn minh”, “Cổng trường an toàn, văn minh”, “Câu lạc bộ tiểu thương”, “Tương trợ công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường”; Tỉnh ủy An Giang khen tặng 113 tập thể và 147 cá nhân; Tỉnh ủy Vĩnh Long khen thưởng trên 27.000 tấm gương tiểu biểu…

Ngoài ra, công tác nắt bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tổ chức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác định hướng thông tin tuyên truyền, báo chí - xuất bản, hoạt động báo cáo viên; công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng; công tác văn hóa văn nghệ… được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện kịp thời, đúng kế hoạch đề ra, tạo sự đồng thuận, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân khu vực Tây Nam bộ trong thời gian qua.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong cụm đã phát biểu, thảo luận bày tỏ sự đồng thuận với đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo cáo đã nêu bật được những kết quả trọng tâm, chỉ ra những khó khăn thách thức trong công tác tuyên giáo trong năm và trực tiếp là 6 tháng cuối năm 2019 là nền tảng quan trọng cho các năm tiếp theo, nhất là trong công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh thuận lợi, các đại biểu cũng đề cập một số khó khăn, hạn chế cần được quan tâm đồng bộ hơn, như: Việc tổ chức quán triệt, triển khai, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đảng bộ, cơ sở trực thuộc tỉnh còn chậm, chưa chú trọng đổi mới cách thức tuyên truyền. Chất lượng tham mưu có lúc có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền chủ yếu vẫn chỉ một chiều, chưa đa dạng về hình thức, chưa theo kịp diễn biến của tình hình và chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin nhanh, toàn diện, kịp thời, có tính định hướng cho cộng đồng, xã hội. Trong lĩnh vực báo chí còn nhiều bất cập, yếu kém trong định hướng thông tin; có hiện tượng ít đăng tải thông tin tích cực, đưa nhiều thông tin tiêu cực, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của địa phương. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số đảng bộ, cơ sở trực thuộc tỉnh còn hạn chế, do cấp ủy chưa được chú trọng đúng mức. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội về những vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn đôi khi chưa kịp thời, chất lượng nội dung thông tin dư luận phản ánh chưa toàn diện, thiếu tính dự báo. Kỹ năng, cách thức tổ chức hoạt động của các Ban Chỉ đao 35 ở cơ sở về chống “diễn biến hòa bình chưa thực sự hiệu quả. Việc tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ công tác khoa giáo có lúc có nơi chưa chủ động, kịp thời. Các hoạt động khoa giáo còn nhiều khó khăn, bất cập. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên có vụ việc bị động, lúng túng trong chỉ đạo, xử lý giải quyết công việc và tham mưu đối với cấp ủy. Một số địa phương thí điểm sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện vào Ban Tuyên giáo cùng cấp, bước đầu có sự thống nhất chung tạo điều kiện cho cho quản lý, tổ chức chương trình giảng dạy, tuy nhiên một số nơi còn còn lúng túng, vướng mắc trong hoạt động.

​​​​​​​

Đồng chí Bùi Trường Giang (đứng), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tham gia thảo luận tại hội nghị. Đây là những ý kiến tâm huyết rất có chất lượng, tập trung vào những nội dung, vấn đề thiết thực mà không chỉ cấp ủy và Ban Tuyên giáo địa phương quan tâm mà còn là sự quan tâm thường xuyên của Ban  Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực, tập trung thực hiện một số việc trọng tâm trong thời gian tới đó là:

Một là, tiếp tục làm thật tốt công tác tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những văn bản của Ban Bí thư mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.

Hai là, tham mưu cấp uỷ kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với một số vấn đề hệ trọng trên mặt trận văn hoá, tư tưởng của Đảng ở địa phương, trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gắn với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp, đảm bảo chủ động trên không gian mạng; đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, tin sai sự thật, xấu, độc, làm lành mạnh hóa môi trường mạng xã hội trước, nhất là trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, tham mưu, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08; học tập, quán triệt nghiêm túc Chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Trong đó, cần gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác.

Bốn là, tham mưu cấp ủy hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thành công các hoạt động liên quan đến kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là tuyên truyền việc công bố, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Năm là, tham mưu cấp ủy làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức khoa học, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và công nhân; chỉ đạo tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện,

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng

168