Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12
20:19 - 15/12/2017

(TGCT) Ngày 15/12/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2017. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Cần Thơ có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các báo cáo viên Thành ủy, báo cáo viên  và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện, các ngành liên quan...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng đội ngũ báo cáo viên thành phố
tham dự hội nghị  tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Hội đồng Lý luận Trung ương, hướng dẫn triển khai chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin chuyên đề “Một số kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập của ngành Bảo hiểm xã hội trong năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018”. TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương thông tin về "Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của nước ta năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018".

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, đội ngũ báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức sâu sắc nội dung chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp thuộc hệ thống chính trị. Đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo các cấp cần tăng cường hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội cần thông tin những nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của Chính phủ, thuận lợi, khó khăn, thách thức để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, tạo động lực thúc đẩy cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Công tác tuyên truyền cũng cần đẩy mạnh thông tin việc quán triệt học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; thành công của năm APEC Việt Nam - 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC; năm hữu nghị Việt Nam - Lào. Việc thông tin các vụ án tham nhũng, vấn đề phức tạp cần phải cẩn trọng, bảo đảm tính chính xác, xác thực từ các cơ quan chức năng có trách nhiệm. Bên cạnh đó, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân…

Tin, ảnh: Phong Dinh

690