Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
22:49 - 31/05/2019

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo khoa học: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đến dự Hội thảo có đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; ThS. Phùng Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố; cùng Ban Giám hiệu và toàn thể công chức, viên chức nhà trường.

Hội thảo đã tập trung đánh giá hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị của Di chúc, giá trị cốt lõi của Di chúc. Nội dung cốt lõi của Di chúc: nói về Đảng, nói về đoàn viên, thanh niên, nói về Nhân dân lao động, về phong trào cộng sản thế giới.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và Nhân dân ta; những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

164