Hơn 1.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố học tập Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị
23:22 - 03/11/2020

(TGCT) Chiều ngày 03/11/2020, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên học tập tại điểm đầu cầu trực tuyến thành phố.

Tham gia hội nghị có hơn 1.000 cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tại điểm cầu trực tuyến thành phố và 16 điểm cầu cấp quận, huyện và cơ sở.

Thạc sĩ Trần Văn Kiệt – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Cần Thơ, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ giới thiệu về Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW để Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại. Thạc sĩ Trần Văn Kiệt cũng cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về lịch sử, văn hóa và con người Cần Thơ; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ trong những năm qua.

Dịp này Thạc sĩ Trần Văn Kiệt cũng triển khai các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên thành phố.

Thông qua hội nghị, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố được trang bị những thông tin quan trọng trong định hướng phát triển thành phố Cần Thơ. Từ đó, xác định vai trò của tuổi trẻ trong việc chung sức xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: Bé Như – Minh Phú

126