Hơn 1.600 công chức, viên chức ngành giáo dục huyện Thới Lai tham gia bồi dưỡng chính trị hè
15:29 - 28/07/2017

(TGCT) Ngày 27/7/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tổ chức triển khai Lớp bồi dưỡng Chính trị hè cho công chức, viên chức trong hệ thống ngành giáo dục trên địa bàn huyện
.


Đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai
triển khai nội dung bồi dưỡng chính trị hè.

Lớp bồi dưỡng Chính trị hè chia làm 02 đợt: đợt 1 triển khai vào ngày 27, 28/7/2017; đợt 2 ngày 31, 01/8/2017 cho 1.607 công chức, viên chức ngành giáo dục. Qua đó, các học viên được học tập các chuyên đề: Các vấn đề về lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tài liệu tuyên truyền thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”; Y tế trường học; nhiệm vụ năm học 2017 - 2018... Kết thúc lớp tất cả công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng chính trị hè viết bài thu hoạch kiểm tra chất lượng học tập.

Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên là hoạt động thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo nắm được những nội dung cơ bản, những quan điểm trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cùng với những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị. Từ đó, vận dụng, sáng tạo phù hợp vào công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

          Tin, ảnh: Tiến Trọng

135