Hơn 140 học viên tham gia Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung (năm học 2019-2020)
21:29 - 14/04/2019

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa 108 và khóa 109 (năm học 2019-2020). Đến dự có Ban Tổ chức Thành ủy; Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; ThS. Trần Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ; ThS. Lê Văn Điện - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ cùng với lãnh đạo các khoa, phòng và các học viên.

Tham gia hai khóa đào tạo có 142 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố. Theo đó, các học viên được chọc tập 07 học phần: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản của Hệ thống chính trị, pháp luật xã hội chủ nghĩa và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương và nghiên cứu thực tế cuối khóa.

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị thành phố Cần Thơ mong muốn các học viên cố gắng khắc phục khó khăn, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường; đồng thời đề nghị giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp phải phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, điều hành lớp học và chúc khóa học đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

57