Hơn 240 cấp ủy viên, lãnh đạo doanh nghiệp học tập, quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị
22:05 - 14/10/2020

(TGCT) Chiều 14/10/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 21/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 17/9/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối triển khai nghị quyết. Ảnh: Quang Minh.

Cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối tham gia học tập. Ảnh: Quang Minh.

Tại hội nghị hơn 240 cán bộ chủ chốt là Trưởng, Phó các ban chuyên trách Đảng ủy Khối; các đồng chí là cấp ủy viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc công ty (là đảng viên); các báo cáo viên của Đảng ủy Khối được triển khai, quán triệt, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 59-NQ/TW, trọng tâm là những quan điểm, chủ trương, chính sách mới tạo động lực thúc đẩy cho thành phố Cần Thơ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 21/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch triển khai và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 01-NQ/ĐH của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VIII, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và người lao động với hình thức đa dạng, phù hợp.

Ngọc Thắm

 

 

350