Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy
12:43 - 16/10/2020

(TGCT) Chiều 15/10, Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020). Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy; cùng các bộ công chức Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ qua các thời kỳ tham dự.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự
họp mặt 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

Tại buổi họp mặt đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển 90 năm qua của Văn phòng cấp ủy. Ở Cần Thơ đầu năm 1941, Hội nghị đại biểu các quận trong tỉnh tại Bù Hút (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), ngoài việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, bầu Tỉnh ủy và phát triển tổ chức quần chúng, hội nghị còn quyết định thành lập các bộ phận công tác binh địch vận, liên lạc, ra tờ báo “Tiến lên” của Đảng bộ, lập cơ quan in ấn, chuẩn bị tài liệu, truyền đơn… Các bộ phận này có thể xem là những tổ chức sơ khai, tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ. Qua từng thời kỳ cách mạng Văn phòng cấp ủy các cấp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ và tham mưu đắc lực, hiệu quả cho cấp ủy; có nhiều đóng góp tích cực trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy,
ôn truyền thống xây dựng và phát triển 90 năm qua của Văn phòng cấp ủy.

Sau ngày 30/4/1975, Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục là cơ quan tham mưu đắc lực cho cấp ủy trong quá trình lãnh đạo và xây dựng quê hương, nhất là khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Văn Phòng Thành ủy đã tham gia dự thảo các nội dung triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tham mưu và phối hợp tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo thắng lợi nghị quyết hàng năm, nhiệm kỳ; tổ chức thành công các kỳ đại hội đảng bộ đảm bảo chất lượng về nội dung lẫn hình thức; phối hợp Trung ương tổ chức thành công nhiều hội nghị mang tầm quốc gia... Với những thành tích đã đạt được Văn phòng Thành ủy Cần Thơ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 07 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen...

Trong buổi họp mặt thân tình, ấm áp đồng chí Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ phát biểu và hát tặng đại biểu tham dự.

Phát biểu tại buổi họp mặt đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn công tác Văn phòng cấp ủy của  thành phố. Đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân thành phố đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ thành phố Cần Thơ và sắp tới là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bối cảnh mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, đặc biệt là của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Văn phòng cấp ủy các cấp thành phố ngày càng nhiều và yêu cầu cao hơn trước; đòi hỏi toàn hệ thống Văn phòng cấp ủy cũng như mỗi cán bộ, chuyên viên làm công tác Văn phòng cấp ủy các cấp của thành phố phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò của công tác Văn phòng cấp ủy trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Văn phòng cấp ủy các cấp chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế đã ban hành. Cần bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết của Trung ương để tham mưu triển khai các nội dung công việc đúng trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giải quyết những việc thường xuyên và xử lý những vấn đề đột xuất, nhạy cảm mới nảy sinh trong thực tiễn. Kết hợp giữa việc triển khai với tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện, giúp cấp ủy hoàn thành chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Đồng chí Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cần Thơ
chia sẻ kinh nghiệm tại buổi họp mặt Văn phòng cấp ủy.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, đột xuất bất ngờ. Chính vì thế, cán bộ, chuyên viên, nhân viên văn phòng, nhất là cán bộ lãnh đạo phải nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, cũng như định hướng, kế hoạch công tác của cấp ủy để giúp cấp ủy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách chủ động, nhạy bén và khoa học, đáp ứng yêu cầu mà thực tiễn đặt ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, hiệu quả; chú trọng tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là những mô hình, những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả ở các cấp, các ngành. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong hệ thống Văn phòng cấp ủy, giữa Văn phòng cấp ủy với địa phương, đơn vị, nhất là các ban xây dựng Đảng của cấp ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu chỉ đạo Văn phỏng cấp ủy tập trung nâng cao chất lượng công tác văn thư - lưu trữ, tham mưu giải quyết thư từ, tiếp dân, công tác hậu cần phục vụ cấp ủy; đẩy mạnh, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và có hiệu quả; nâng cao kỷ luật phát ngôn, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, bảo mật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Đảng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót, nhất là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống Văn phòng cấp ủy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, có tính sáng tạo và tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cả về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; tạo các điều kiện làm việc và chế độ, chính sách cần thiết, phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức trong Văn phòng cấp ủy yên tâm, phấn khởi công tác; không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

“Với truyền thống vẻ vang 90 năm của ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác Văn phòng cấp ủy các cấp của Đảng bộ thành phố Cần Thơ phải“Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Vĩ Lâm

35