Họp mặt Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng 01/8
10:33 - 01/08/2018

(TGCT) Ngày 01/8/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2018). Đến dự có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí lãnh đạo Tuyên giáo (Tuyên huấn) Cần Thơ qua các thời kỳ; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện và Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Thành ủy; cán bộ Tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện…


Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo trong 88 năm qua.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo trong 88 năm qua. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền (tiền thân của Ban Tuyên giáo), là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lê nin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu này có tác động rộng rãi và ngay sau đó hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân chống chiến tranh đế quốc đã nổ ra trên khắp cả nước. Điều đó chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời của Trung ương về việc hình thành cơ quan tuyên truyền, cổ động, giáo dục đầu tiên của Đảng. Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện lịch sử đặc biệt có ý nghĩa này, ngày 01/8/2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm “Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng”. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương (khóa X) quyết định chọn ngày 01/8 hàng năm làm “Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng”.

88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tiếp nối truyền thống của ngành tuyên giáo, công tác tuyên giáo thành phố trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, luôn đi đầu cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo nên những chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được rèn luyện, trau dồi nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu trở thành người cán bộ tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. trưởng thành về nhiều mặt. Đặc biệt, hoạt động tuyên giáo bám sát thực tiễn và được triển khai đồng bộ hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Tại buổi họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành tuyên giáo (tuyên huấn) qua các thời kỳ đã chia sẽ kinh nghiệm quý báu đối với người làm công tác tuyên giáo; các đồng chí luôn trao gửi niềm tin vào lực lượng lám công tác tuyên giáo hiện nay, nhưng cũng lưu ý cán bộ ngành tuyên giáo phải luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kịp với tình hình thực tế hiện  nay.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
phát biểu tại buổi họp mặt.


Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực về an ninh chính trị, khó khăn về kinh tế… đã tác động trực tiếp đến tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Do đó, phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong thành phố tự rèn để có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng trong mọi tình huống; tâm huyết, trách nhiệm, nhạy bén nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân và chủ động đề xuất với cấp ủy các giải pháp đấu tranh với những tư tưởng lệch lạc, ngăn chặn mọi luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch góp phần xây dựng Đảng trên mặt trận tư tưởng. Đồng chí Trần Quốc Trung cũng mong các cán bộ tuyên giáo (tuyên huấn) qua các thời kỳ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong quá trình thực tiễn công tác để góp sức cùng đảng bộ, cũng như ngành tuyên giáo thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp chân thành của các đồng chí lãnh đạo ngành tuyên giáo (tuyên huấn) qua các thời kỳ, cũng như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung, sẽ lãnh chỉ đạo ngành tuyên giáo toàn thành phố khắc phục nhưng hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng bộ, các cấp lãnh đạo và nhân dân thành phố kỳ vọng vào ngành tuyên giáo.

Dịp này, 21 cán bộ có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:


Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo ngành tuyên giáo qua các thời kỳ.

Tin, ảnh: Tấn Vĩnh

237