Huyện đoàn Phong Điền tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017
00:15 - 02/01/2018

(TGCT) Ban Thường vụ Huyện đoàn Phong Điền vừa tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Đỗ Ngọc Quới, Bí thư Huyện đoàn Phong Điền trao giấy khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.

Trong năm 2017, Huyện đoàn Phong Điền đã triển khai đồng loạt các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật đến 100% cơ sở Đoàn trực thuộc; tổ chức tốt, có hiệu quả và mang tính thường xuyên các hoạt động phong trào thi đua, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện 26 công trình, 60 phần việc thanh niên góp phần thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới của các cơ sở Đoàn.

Cũng trong thời gian qua, Đoàn thanh niên huyện hướng dẫn, hỗ trợ gần 100 thanh niên xây dựng các dự án vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; thành lập 7 tổ vay vốn, tổ tiết kiệm giúp nhau lập nghiệp trong thanh niên; tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập mô hình. Trong năm 2017, Huyện đoàn Phong Điền còn làm tốt công tác củng cố tổ chức và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó góp phần cùng với Đảng bộ và các ngành, các cấp, nhân dân Phong Điền thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng ở địa phương.

Năm 2018, Huyện đoàn Phong Điền tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác”; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội các cấp cho đoàn viên thanh niên; tiếp tục có biện pháp để nâng cao chất lượng công tác Đoàn, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực thực hiện phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Đoàn; mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên; quan tâm công tác phát triển đoàn viên …

                                           Tin, ảnh: Bích Thủy – Nhựt Tân

42