Huyện Thới Lai: Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên
10:27 - 16/11/2017

(TGCT) Trong năm 2017, xác định được tầm quan trọng của công tác, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Lai đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, của cấp huyện đối với công tác đào tạo bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, đặc biệt là bản lĩnh chính trị.

Qua đó, trong năm 2017 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Lai đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, hệ Đảng mở được 19 lớp với 1.394 học viên, phối hợp với Phòng Giáo dục mở 08 lớp bồi dưỡng chính hè cho công chức, viên chức năm 2017 với 1.546/1.607 giáo viên tham dự đạt 96,2%; phối hợp với Trường Chính trị thành phố mở lớp các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung các khóa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngoài ra, Trung tâm cũng tổ chức mở được 06 lớp hệ Nhà nước với 604 học viên tham gia; hệ Đoàn thể mở được 08 lớp với 1.040 học viên.

Bên cạnh việc mở các lớp bồi dưỡng công tác giáo dục lý luận chính trị, chất lượng giảng dạy và học tập tiếp tục được chú trọng, các bài giảng của giảng viên đều được đầu tư soạn với nhiều đổi mới, các giảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư thời gian nghiên cứu tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, qua các bài kiểm tra ở các lớp 100% đạt khá, giỏi, chiếm 85%. Trung tâm đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy từ đó chất lượng giảng dạy được tiếp tục nâng lên.

Theo kế hoạch năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Lai dự kiến mở khoảng 36 lớp đào tạo, bồi dưỡng, vượt 03 lớp so với năm 2017; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học, tổ chức thao giảng dự giờ các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; chính trị hè, đảm bảo chí tiêu trên giao.

Kim Trúc

53