Huyện ủy Cờ Đỏ tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
14:03 - 08/01/2018

(TGCT) Ngày 05/01/2018, Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ...

Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ
khen thưởng cho tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo năm 2017.

Năm 2017, công tác tuyên giáo huyện Cờ Đỏ đạt được nhiều kết quả: Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy Đảng trong triển khai, quán triệt học tập và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành ủy và địa phương. Nổi bật là việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân…

Đối với công tác giáo dục lý luận chính trị trong năm 2017, Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 65 lớp, có 4.764 học viên. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo huyện tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên huyện, tuyên truyền viên các xã, thị trấn; công tác Tuyên giáo (Tuyên huấn) cho Ban Tuyên giáo hợp ghép ở các xã, thị trấn trên địa bàn đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương; mở 10 khóa hội nghị báo cáo viên, với 503 người dự.

Trong công tác tuyên truyền Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu tốt cho cấp ủy trong chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thành công các sự kiện, kỷ niệm lớn của đất nước, của thành phố và địa phương; tham mưu cấp ủy trong việc chỉ đạo, lãnh đạo các ngành, các cấp huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh được đảm bảo, an sinh xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng… công tác biên soạn lịch sử Đảng, tham mưu cấp ủy trong chỉ đạo các Đảng bộ xã rà soát, tiến hành tổ chức hội thảo lấy ý kiến, gặp gỡ nhân chứng sống, ghi nhận sự phát triển của từng thời điểm và biên soạn quyển lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975 – 2005.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo năm 2017 của Huyện ủy Cờ Đỏ. Đối với công tác tuyên giáo năm 2018, cần quan tâm tiếp tục tham mưu cấp ủy trong việc quán triệt, triển khai, học tâp và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành ủy và địa phương; nhất là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành ủy.  Đặc biệt, quan tâm việc triển khai chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương, Ban Tuyên giáo các cấp cần linh hoạt trong việc triển khai thực hiện, học tập và làm theo đạt kết quả. Nhân rộng tuyên truyền các mô hình hay gương điển hình tại đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy trong chỉ đạo, xử lý, củng như các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các thông tin nóng, sự kiện nổi bật trong dư luận xã hội; nổi bật các thông tin từ các mạng xã hội và các thế lực thù địch luôn xuyên tạc, làm sai lệch các thông tin, sự kiện lịch sử nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị lịch sử, sự kiện lớn năm 2018 của đất nước, của thành phố và địa phương; kiện toàn hơn nữa đội ngũ báo cáo viên các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; các cấp ủy Đảng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiện toàn bộ máy cơ quan nhà nước trong việc thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, có 27 tập thể và 13 cá nhân được Huyện ủy Cờ Đỏ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành

77