Huyện ủy Thới Lai làm việc với lãnh đạo xã Thới Thạnh và cán bộ lãnh đạo ban ngành huyện tham gia chỉ đạo ấp
11:53 - 12/09/2017

(TGCT) Đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai vừa làm việc với lãnh đạo xã Thới Thạnh và cán bộ lãnh đạo ban ngành huyện tham gia chỉ đạo ấp của xã để bàn một số giải pháp, nhằm giúp địa phương tháo gỡ khó khăn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong năm 2017.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2017, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã Thới Thạnh đã đạt 8/14 chỉ tiêu nghị quyết năm 2017. Sản lượng lúa cả năm đạt 17.227/17.200 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 72%; Cải tạo vườn tạp được 5/2ha; xây dựng 3,4 km lộ giao thông nông thôn; đảm bảo thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, giải quyết việc làm mới 411/500 lao động, xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, vận động sửa chữa 1 căn. Về xây dựng lực lượng dân quan tự vệ đảm bảo chất lượng đạt 1,2% dân số. Về chỉ tiêu xây dựng Đảng, kết nạp 13 đảng viên mới đạt 100%, 98% đảng viên học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay xã còn 4 chỉ tiêu gặp khó khăn là: thu phí vệ sinh môi trường không đạt, việc giữ vững tiêu chí nông thôn mới vấn đề gặp khó nhà văn hóa ấp một số nơi xuống cấp, vấn đề điện, nước, các thiết chế chưa được đầu tư; công tác vận động mua BHYT của xã hiện nay đạt 57%. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện, xã nghe những khó khăn của các ấp trong thực hiện vận động người dân mua BHYT như: do điều kiện kinh tế khó khăn nhưng phải mua hết hộ, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, khó khăn của xã hiện nay gặp phải là chỉ tiêu trên giao tổng số hộ phải tham gia BHYT năm 2017 là hơn 12.197 khẩu, nhưng thực chất xã chỉ có hơn 10.367 khẩu ở địa phương, số còn lại do lấy chồng, đi làm ăn xa, chết nhưng chưa cắt khẩu.

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai yêu cầu cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện được phân công chỉ đạo các ấp của xã cần tăng cường công tác xuống cơ sở, ít nhất phải xuống ấp 4 lần/tháng nhằm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn. Lãnh đạo xã cần thống kê, rà soát lại toàn bộ nhà văn hóa trên địa bàn để báo UBND huyện kịp thời hỗ trợ; xã tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết; về công tác vận động mua BHYT phải tăng cường, vận động hết hộ, xã rà soát, nắm lại cụ thể từng trường hợp rời bỏ địa phương để báo cáo cho huyện có sự điều chỉnh trong mua BHYT. Đồng chí Huỳnh Văn Giữ mong muốn địa phương nỗ lực, vượt khó để phấn đấu hoàn thành công tác đảm bảo độ bao phủ 85% dân số trên địa bàn trong năm 2017.

Cẩm Tú

36